Poziv radno sposobnim korisnicima

Viškovo počinje provoditi radove za opće dobro – bez naknade

Sanja Gašpert

Snimio Marko GRACIN

Snimio Marko GRACIN

U radovima za opće dobro sudjeluju radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili član kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb RijekaVIŠKOVO Općina Viškovo donijela je odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade. U radovima za opće dobro sudjeluju radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili član kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Rijeka.


Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati u radovima za opće dobro najmanje trideset, a maksimalno devedeset sati mjesečno. Općina Viškovo uputit će poziv radno sposobnim i djelomično radno sposobnim korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Rijeka kada se za spomenutim radovima pokaže potreba.


S odabranim korisnicima koji se odazovu pozivu sklopit će se ugovor o radu za opće dobro bez naknade. Također, korisnici će biti osigurani u slučaju nezgode. Općina je obvezna Centru za socijalnu skrb Rijeka dostaviti podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro.