HVZ

Vatrogasci izdali upozorenje: Spalili bi biljni otpad? Ovo je puno bolje rješenje

Sanja Gašpert

Ilustracija / Foto Sergej Drechsler

Ilustracija / Foto Sergej Drechsler

Vjetar, nepripremljenost za moguće širenje požara ili ostavljanje otvorenog plamena bez nadzora, samo su neki od razloga za nastanak požara velikih razmjeraDolazak sve ljepšeg vremena za vatrogasce znači povećan broj intervencija na požarima otvorenog prostora. Naime, proljetno je razdoblje doba u kojem građani počinju s poljoprivrednim radovima koji uključuju spaljivanje biljnog otpada – od trave i lišća do orezanog granja, koji često postaju uzrokom požara.


Vjetar, nepripremljenost za moguće širenje požara ili ostavljanje otvorenog plamena bez nadzora, samo su neki od razloga za nastanak požara velikih razmjera.


Zastarjelo i opasno


Zbog toga vatrogasci upozoravaju građane da kod spaljivanja biljnog otpada, kojeg je bolje kompostirati ili odložiti u reciklažna dvorišta, obrate pažnju na preventivne mjere.
– Spaljivanje biljnog otpada zastarjela je i vrlo opasna radnja koja utječe na sigurnost građana jer se plamen lako može proširiti na stambene objekte i okolno raslinje te dovesti u opasnost ljudske živote.


Također, spaljivanje uzrokuje i onečišćenje zraka te zagađenje zemljišta i vode, a negativno utječe i na sastav hranjivih tvari u tlu i nanosi velike štete biljnom i životinjskom svijetu.


Mnoge životinje u požaru gube svoje stanište i ugibaju od dima i vatre. Treba spomenuti i da je nerijetko ugrožena cestovna sigurnost kada se spaljivanje provodi blizu prometnica, a dim tada otežava vozačima vidljivost, ističu u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.


Ne spaljujte, kompostirajte


Zbog toga vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Također, iako ga se ne smije odlagati u spremnike za komunalni otpad – može ga se besplatno zbrinuti u za to određenim prostorima KD Čistoći, i to na dva načina.


– Prvo, građani mogu otpad vlastitim dovozom dovesti u reciklažna dvorišta i to do tri m³ godišnje.


Drugo, korisnicima je na raspolaganju i mogućnost besplatne usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika, gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica.


Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama KD Čistoće. Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe, kažu.


Ako se ipak odlučite na spaljivanje…


Nadalje, podsjećaju u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, loženje vatre na otvorenom dozvoljeno je isključivo uz prethodnu najavu i odobrenje vatrogasne postrojbe.


Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.


Na području Primorsko-goranske županije dozvoljeno je loženje vatre na otvorenom prostoru, odnosno paljenje bio otpada, korova i slično na okućnicama, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu u razdoblju od 1. studenog do 31. svibnja, uz provođenje preventivnih mjera.


– Prije početka spaljivanja organizator je dužan telefonski obavijestiti Vatrogasni operativni centar na telefon 193 o početku spaljivanja, lokaciji, poduzetim preventivnim mjerama, broju osoba koje obavljaju spaljivanje.


Nakon završetka spaljivanja potrebno je prekontrolirati zgarište, ugasiti sve ostatke vatre te obavijestiti Vatrogasni operativni centar o završetku spaljivanja.


U slučaju ne poduzimanja preventivnih mjera, nepovoljnih uvjeta za spaljivanje, (jak vjetar, velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara), operativni dežurni neće izdati suglasnost za spaljivanje.


Spaljivanje komunalnog i drugog otpada nije dozvoljeno, ističu u HVZ-u.