Općinsko vijeće Viškova

U Viškovu još nisu osnovali ustanovu “Kuća Halubajskega zvončara”, objašnjeno zašto

Jakov Kršovnik

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Najviše je polemike izazvao prijedlog novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća.Nakon dvije pandemijske godine vijećnici Općine Viškovo vratili su se u vijećnicu u Saršonima. Dnevni red sastojao se od sedam točaka, od kojih je na početku sedma povučena.


Načelnica Sanja Udović povukla je Odluku o osnivanju Javne ustanove “Kuća Halubajskega zvončara” s reda sjednice s objašnjenjem da su iz Ministarstva kulture preporučili da se osnuje javna ustanova u kulturi, a ne javna ustanova.


Stoga će se ta točka naći na idućoj sjednici kada se uskladi s prijedlogom Ministarstva.
Od preostalih šest točaka, prisutni su vijećnici jednoglasno prihvatili i izglasali sve točke, no to nije prošlo bez prijepora.


Najviše je polemike izazvao prijedlog novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Predlagatelj, predsjednik Općinskog vijeća Bojan Kurelić (Akcija mladih) i većina u gradskom vijeću naišli su na neodobravanje kluba vijećnika SDP-PGS.


Iz tog kluba žalili su se na formulaciju da će Odbor za mjesnu samoupravu te međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog vijeća moći dati prijedlog za osnivanje mjesnih odbora.Nakon oko sat i pol prepirke i političkih optuživanja, i 15 minuta pauze za dogovor, na kraju je prihvaćena formulacija da će Odbor za mjesnu samoupravu te međuopćinsku i međunarodnu suradnju davati inicijativu, a ne prijedlog, za osnivanje mjesnih odbora.


Od drugih tema prihvaćene su i izmjene Statuta Općine Viškovo, koji je usklađen s novim Poslovnikom, a prihvaćen je i Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Viškovo.


Vijećnici su na znanje primili i izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Državnog ureda za reviziju, kao i izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo u 2021. godini.


Na temelju tog izvješća prihvaćena je i Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine u 2022. godini.


Tako će se na lokacijama uz staru cestu Bezjaki – Kastav, uz bijeli put Kastav – Dovičići, uz cestu Garići – Pogled, uz cestu između naselja Kosi i Vrtače te uz šetnicu u blizini naselja Biškupi provoditi posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada: učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara, postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada te periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.


Vijećnik Dinko Beaković (HDZ) govorio je o mještanima koji bacaju otpad.


– Odlaganje otpada u okoliš je neprihvatljivo, ja bih čak rekao i bolesno. Moraš biti poremećen da to radiš.


Imamo reciklažno dvorište gdje se može odložiti otpad, a da se ne narušava okoliš. Ja bih na ove lokacije gdje se odbacuje otpad stavio kameru jer će kad tad netko natrčati, a ovako svi prolaze lišo, rekao je Beaković.


Tibor Tramišak, Voditelj Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti rekao je da je teško staviti kameru, budući da se ne smiju snimati privatne površine te da je potreban elaborat kojim će se dokazati da se prostor može snimati bez narušavanja privatnosti.


Na početku sjednice, u izvješću o događanjima između dvije sjednice, načelnica Sanja Udović izvjestila je da je komunalni redar od 11. svibnja počeo izdavati obavijesti i kazne za nepropisno parkiranje i počinjene prekršaje te je u tjedan dana izdana 71 obavijest o počinjenom prekršaju i 10 upozorenja.