Gradsko vijeće

Uspjeh inicijative Liste za Rijeku: Ukida se dvostruka naplata grobne naknade od 2 do 30 tisuća kn

Damir Cupać

Foto: Sergej Drechsler

Foto: Sergej Drechsler

Oko 5.000 ugovora o korištenju grobnih mjesta, sklopljenih prije 1998. godine, će se sukladno donesenoj odluci, moći produžiti bez plaćanja naknade KD KozalaPredsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić izjavio je da je Gradsko vijeće s 19 glasova za prihvatilo inicijativu Kluba vijećnika Liste za Rijeku da se izmijeni gradska odluka o grobljima čime će prestati dvostruka naplata grobne naknade.


– Ukinuta je diskriminatorna dvostruka naplata grobne naknade i osam dana od objave u Službenim novinama će se početi primjenjivati izmijenjena odluka.


Oko 5.000 ugovora o korištenju grobnih mjesta, sklopljenih prije 1998. godine, će se sukladno donesenoj odluci, moći produžiti bez plaćanja naknade KD Kozala.
Iznosi koji su se plaćali zavisili su od veličine grobnice, odnosno od 3.000 kuna do 20.000 kuna, rekao je Švorinić.


On je najavio da će izvijestiti javnost o tome tko je od gradskih vijećnika kako glasao jer to građani imaju pravo znati, a u ovom trenutku se to ne zna iako je izjašnjavanje javno zbog toga što se glasa elektronskim putem.


Švorinić je dodao da je na istoj sjednici izglasan i prijedlog Kluba Liste za Rijeku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za nove ulagače iz IT industrije i prerađivačke djelatnosti na području našeg grada.


– To je svojevrstan odgovor Liste za Rijeku onim političkim grupacijama koje pred izbore imaju ideja samo o tome kako trošiti sredstva iz proračuna, a protive se ili su skeptične prema novim
investicijama, jedinim načinom da Rijeka pokrene novi razvojni ciklus, kazao je Švorinić


Predsjednik Kluba vijećnika Liste za Rijeku Zvonimir Peranić, budući da se očekuje da 34. sjednica gradskog parlamenta bude posljednja u ovom mandatu, napravio je siže inicijativa koje je pokrenula njegova stranka tijekom protekle četiri godine.


– Poboljšani su kriteriji te uvedene nagrade za mlade poduzetnike, odlukom Gradskom vijeća pokrenuto je udruživanje sustava Civilne zaštite Grada Rijeke s općinama i gradovima u prstenu.


Niz je realiziranih inicijativa jačanja riječkog identiteta poput imenovanja trga Zanella, višejezičnih ploča i povijesne zastave.


Zaključkom Gradskog vijeća uvedena je obaveza podnošenja projektnih izvješća u HNK Zajcu kako bi se transparentnije pratilo poslovanje riječkog kazališta.


Izjednačeni su predškolaci bez obzira na osnivača vrtića, osigurano je dodatnih 4,5 milijuna kuna za predškolski odgoj, pokrenut je program za darovite u osnovnim školama.


Amandmanom Liste za Rijeku povećana su sredstva za javne potrebe u sportu, što znači da su osigurana dodatna sredstva za sportske klubove, rekreativce, invalide te djecu i mlade.


Podržali smo financijsku konstrukciju za dovršetak kulturnog centra Benčić – Palača šećerane, Dječja kuće i nova gradska knjižnica. Prihvaćen je plan borbe protiv vandalizma u gradu te su povećana sredstva za djelovanje vijeća nacionalnih manjina, nabrojao je inicijative Liste za Rijeku Peranić.