Nije bilo nezakonitosti

USKOK odbacio kaznenu prijavu policije: Šestorka iz tvrtke Rijeka 2020. nije se ogriješila o Zakon o javnoj nabavi

Orjana Antešić

foto: arhiva NL

foto: arhiva NL

Iz rezultata kriminalističkog istraživanja ne proizlazi da bi se pogodovalo trgovačkom društvu Studio Berar Rental prilagođavanjem uvjeta javne nabave, poglavito na temelju sporazuma s obzirom na to da za navedeno društvo članovi povjerenstva nisu imali saznanja da će konkurirati na natječaju...RIJEKA – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) odbacio je kaznenu prijavu protiv šestero članova povjerenstva iz tvrtke Rijeka 2020. koji su bili zaduženi za provedbu natječaja i valuaciju pristiglih ponuda na natječaj za najam pozornice i audiovizualne opreme za program otvorenja EPK-a.


Prijavu je, podsjetimo, podnijela Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU primorsko-goranske koncem svibnja prošle godine, koja je ovu šestorku po službenoj dužnosti sumnjičila za nezakonito pogodovanje, odnosno »da su za najpovoljnijeg ponuditelja izabrali tvrtku sa sjedištem u stranoj državi, iako ista nije ispunjavala tražene uvjete te je trebala biti isključena iz postupka javne nabave«.


– Iz rezultata kriminalističkog istraživanja ne proizlazi da bi se pogodovalo trgovačkom društvu Studio Berar Rental prilagođavanjem uvjeta javne nabave, poglavito na temelju sporazuma s obzirom na to da za navedeno društvo članovi povjerenstva nisu imali saznanja da će konkurirati na natječaju, pri čemu su osumnjičenici kao članovi povjerenstva postupali upravo prema uvjetima javne nabave određenima u dokumentaciji za javnu nabavu, odnosno sukladno zakonskoj odredbi iz članka 252. Zakona o javnoj nabavi, prethodno sudjelujući u pripremi dokumentacije o nabavi u dijelu definiranja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, tehničkih specifikacija, troškovnika, ugovornih uvjeta i kriterija za odabir ponude te zaduženi za pregled i ocjenu ponuda i davanja prijedloga za donošenje odluke o odabiru.
Osim toga, u smislu prijavljene inkriminacije, važno je naglasiti da osumnjičenici nisu sklopili predmetni ugovor o javnoj nabavi, već je ugovor zaključila odgovorna osoba – direktorica društva Emina Višnić i to upravo s ponuditeljem čija je ponuda potpuno u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, a nakon donošenja odluke o odabiru.


Za utvrditi je da osumnjičenici nisu osnovano sumnjivi za učin kaznenog djela nezakonitog pogodovanja iz članka 292. stavak 1. Kaznenog zakona, a niti nekog drugog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, kao što se obilježja inkriminiranog djela ne ostvaruju niti u ponašanju direktorice društva Emine Višnić, zaključuje se u obrazloženju »odbijenice« kaznene prijave koju potpisuje zamjenica ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Jasna Jurković-Kralj.