Reagiranje na pitanje Zvonimira Peranića

URED GRADA RIJEKE Rektorica nije u sukobu interesa

Ingrid Šestan Kučić

Snimio Vedran KARUZA

Snimio Vedran KARUZA

Dakle, u kontekstu provedbe projekta Europske prijestolnice kulture, u koji su uključene različite razine javnih institucija, radi se o zajedničkom radu svih javnih institucija, i u tom smislu – o potpuno javnom interesu, a ne privatnom pa tzv. »sukob interesa« u ovom kontekstu ne postoji. Dapače, Sveučilište u Rijeci već je i u Prijavnoj knjizi projekta naznačeno kao partner u provedbi istoga, zaključuju u UreduRIJEKA Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija nije u sukobu interesa te u u projektu Europske prijestolnice kulture zastupa javni interes, kako ispred Sveučilišta kao javne institucije, tako i u Nadzornom odboru tvrtke Rijeka 2020 osnovane za provedbu javnog projekta Prijestolnice – poručuju iz Ureda Grada Rijeke reagirajući na pitanje gradskog vijećnika i predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke, Zvonimira Peranića.


Na njegovo pitanje je li rektorica u sukobu interesa iz Ureda Grada odgovaraju da je Sveučilište u Rijeci potpisalo s tvrtkom Rijeka 2020. d.o.o. ugovore o provedbi različitih programa u kontekstu projekta Europske prijestolnice kulture. Radi se o projektu u kojem su Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci partneri, a Rijeka 2020 d.o.o. je tvrtka osnovana za potrebe provedbe projekta Europska prijestolnica kulture.


Kako se u cijelosti radi o javnom interesu, nema zapreke da rektorica bude i članica NO Rijeka 2020 d.o.o. Naime, niti jedna javna institucija uključena u projekt EPK, kao ni Rijeka 2020 d.o.o., nije vođena privatnim interesom.
Nadalje napominju i da rektorica po svojoj funkciji zakonskog zastupnika Sveučilišta u Rijeci potpisuje ugovore u ime i za račun Sveučilišta, no i Sveučilište u Rijeci, kao javna institucija, ima svoje procese donošenja odluka, gdje je glavno tijelo Senat Sveučilišta u Rijeci – kolegijalno tijelo sastavljeno od predstavnika svih sastavnica i studenata Sveučilišta u Rijeci. Također, Nadzorni odbor tvrtke Rijeka 2020 je kolegijalno tijelo sastavljeno od pet članova koje odluke donosi većinom propisanom Društvenim ugovorom, a članovi ne primaju nikakvu naknadu za rad.


– Dakle, u kontekstu provedbe projekta Europske prijestolnice kulture, u koji su uključene različite razine javnih institucija, radi se o zajedničkom radu svih javnih institucija, i u tom smislu – o potpuno javnom interesu, a ne privatnom pa tzv. »sukob interesa« u ovom kontekstu ne postoji. Dapače, Sveučilište u Rijeci već je i u Prijavnoj knjizi projekta naznačeno kao partner u provedbi istoga, zaključuju u Uredu.