Obavijest za roditelje

Upis novih prvašića u Rijeci traje od 25. do 29. siječnja: Moguće ga je obaviti telefonom ili online

Ingrid Šestan Kučić

Upisima u školu najbližu prebivalištu su obavezna pristupiti djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred u prošloj školskoj godiniRIJEKA – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji utvrdio je hodogram upisa ovogodišnjih školskih obveznika u prvi razred osnovne škole, a upisima su obavezna pristupiti djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini.


Prijevremeni upis


Prijave za upis će se obavljati od 25. do 29. siječnja u školi koja je najbliže mjestu prebivališta ili boravišta školskog obveznika i to putem elektronske pošte odnosno telefona, uvjetovano epidemiološkom situacijom. Za eventualna odstupanja u načinu prijava, škola mora poduzeti sve propisane mjere zaštite. Prijava treba sadržavati ime i prezime te OIB djeteta, adresu prebivališta/boravišta uz napomenu radi li se o djetetu s teškoćama u razvoju te adrese elektronske pošte oba roditelja i brojeve telefona/mobitela.


Podatak da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju omogućuje stručnim povjerenstvima škola da u što je moguće kraćem roku provedu postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi osiguranja pravovremene odluke o programskoj i profesionalnoj pomoći djetetu, odnosno donošenje odluke o potrebi odgode upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.
Roditelji odnosno staratelji djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuju dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, a dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.


Roditelji mogu ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremenog oslobađanja obveze upisa, sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, a roditelji djeteta rođenog od 1. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine mogu najkasnije do 31. ožujka 2021. podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole. Zahtjev roditelja čije dijete do 31. prosinca 2021. godine ne navršava šest godina života, Upravni odjel će odbiti.


Psihofizičko stanje


Nakon provedenih prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje utvrđuje popis djece školskih obveznika te javno obavještava roditelje o obvezi i načinu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta čime se utvrđuje sposobnost djeteta da započne svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja. Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju pristupaju utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 15. veljače do 15. travnja tekuće godine.


U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji su dužni do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.