Zeleni projekti

Unatoč pandemiji nabava energetski učinkovitih vozila nije zaustavljena

Ljiljana Hlača

Foto Roni Brmalj

Foto Roni Brmalj

Svima koji su prema ugovoru završili projekte, te dostavili traženu dokumentaciju, isplaćuju se sredstva koja su im odobrena, a onima kojima je to trebalo, produljili su rokove za šest mjeseciRIJEKA – Svi projekti koji su ugovoreni s korisnicima temeljem javnih poziva i natječaja koje smo objavili u prošloj godini, što se tiče Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i dalje se nastavljaju.


Svima onima koji su prema ugovoru završili svoje projekte, te Fondu dostavili traženu dokumentaciju, isplaćuju se sredstva koja su im za te projekte i odobrena, odgovorila je ova državna institucija, koja je posljednjih godina potpomagala zelene projekte izdašnim iznosima, na naš upit jesu li zbog krize i usporenog gospodarstva ugrožene odobrene investicije.


Produljeni rokovi


U Fondu navode da su svjesni situacije otežane mogućnosti dobave pojedinih usluga i proizvoda u planiranim rokovima pa su stoga korisnicima – onima kojima je to trebalo – produljili rokove za šest mjeseci za izvršenje ugovornih obveza.
– Stoga je za očekivati da će većina projekata, pa tako i oni za koje je Fond temeljem prošlogodišnjih javnih poziva odobrio nacionalna sredstva građanima, tvrtkama ili jedinicama lokalne samouprave koji žive ili imaju sjedište na području Primorsko-goranske županije, pa tako i Rijeke, biti realizirani, navedeno je u odgovoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Riječ je o provedbi projekta koji su prošli 2019. godine, i to redom: sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima, zatim sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju te sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama.


Među projektima je i sufinanciranje primjene koncepta »pametnih gradova i općina«, korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju te sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.


Pripremljeni projekti


Ukupan broj prihvaćenih prijava za sve ove pozive na razini cijele Hrvatske je 1.774, a od toga na Primorsko-goransku županiju otpada 126 prijava, a na Rijeku 31. Fond će prema ugovorima u PGŽ-u sudjelovati s 4.928 830 kuna, a od toga iznosa za projekte u Rijeci namijenjeno je 1.306.045 kuna.


– Kada je riječ o programima planiranima za ovu, 2020. godinu, svi pozivi koje je Fond najavljivao su u velikoj mjeri pripremljeni, međutim njihova provedba ovisi o nizu faktora, kao i mjerama koje će predložiti Vlada Republike Hrvatske, a koje nisu vezane samo za situaciju s koronavirusom nego i sanaciju štete nastale u potresu koji je pogodio Zagreb i okolna područja.


U komunikaciji smo s nadležnim ministarstvima, a sve relevantne informacije ćemo na vrijeme objavljivati u medijima i na web stranici Fonda, navedeno je zaključno u odgovoru.


Energetska obnova zgrada nije upitna


Interesiralo nas je i što će biti s projektima u zgradarstvu, odnosno hoće li biti novih natječaja.


U Fondu kažu da, kada je riječ o zahvatima na objektima to jest obnovi fasade na energetski način, na području Primorsko-goranske županije ugovoreno je čak dvjestotinjak projekata za čiju je realizaciju iz fondova Europske unije osigurano oko 242 milijuna kuna.


– Većina tih projekata je završena. U provedbi je još 47 projekata, no većina njih je također pri kraju s izvršenjem radova, istaknuto je.