15. rođendan

U.Z.O.R. ima novi projekt: Daju podršku ženama i djeci žrtvama nasilja nakon izlaska iz skloništa

Bruna Matičić

Foto Bruna Matičić

Foto Bruna Matičić

Konkretna pomoć odnosi se na pokrivanje troškova stanovanja na određeno vrijeme.Udruga U.Z.O.R. koja ove godine obilježava 15. godinu djelovanja predstavila je novi projekt “Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji” koji provodi uz podršku Grada Rijeke i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.


Kao što i sam naziv nagovještava, riječ je o projektu putem kojeg se ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja, po izlasku iz skloništa, želi pomoći u ostvarivanju ekonomske neovisnosti i osiguravanju bolje kvalitete života, a konkretna pomoć odnosi se na pokrivanje troškova stanovanja na određeno vrijeme.


Predsjednica Udruge U.Z.O.R., Paula Bogović na predstavljanju je istaknula da udruga punih 15 godina kontinuirano provodi programe socijalnih usluga, a to su Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji i Savjetovalište za djecu i mlade.
Novim projektom, nastoje pratiti potrebe u zajednici, a posebno skupina s kojima rade, odnosno potrebe žena i djece koje su žrtve obiteljskog nasilja. Jedna od tih potreba jest i njihova ekonomska neovisnost po izlasku iz skloništa.


Rupe u sustavu


– Naime, po izlasku iz skloništa žene i djeca još uvijek imaju potrebu za podrškom i dodatnim uslugama koje zbog određenih rupa u sustavu prestaju biti kontinuirane, kazala je Bogović te objasnila da u Hrvatskoj postoji posebna mjera stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, ali je od 70 podnesenih zahtjeva u 2019. i 2020. godini, odobreno njih 40.


– Razlozi zbog koji je podneseno tako malo zahtjeva jesu ti što žrtve nasilja nemaju informaciju o svojem pravu na stambeno zbrinjavanje, a organizacije koje rade sa žrtvama nasilja nemaju iskustva s ostvarivanjem prava, kao i činjenica da žrtve nasilja moraju ispuniti jako komplicirane uvjete da bi uopće mogle predati zahtjev za ostvarivanjem prava.


Jedan od njih je i pravomoćna sudska presuda o ocjenom nasilju koje, s obzirom na sporost pravosudnih postupaka, žene po izlasku iz skloništa nemaju, istaknula je Bogović.


Foto Bruna Matičić


Kao odgovor na neučinkovitost mjere stambenog zbrinjavanja te uvjete koji su otežavajući za ostvarivanje toga prava Udruga U.Z.O.R. i Grad Rijeka ovim projektom nastoje pružiti ženama žrtvama nasilja mogućnost ostvarivanja prava na sigurnost i dostojanstven život.


Nadaju se da će model koji su osmislili biti kontinuiran, barem do trenutka kada mjera stambenog zbrinjavanja ne razvije način da bude učinkovitija i svrsishodnija, zaključila je Bogović.


Model podrške


Duška Car Drljača, psihologinja u Udruzi U.Z.O.R. pojasnila je da se po izlasku iz skloništa osamostali više od 80 posto obitelji, odnosno žena i djece obiteljskog nasilja, a napuštanjem skloništa najčešće žive u podstanarskom stanu.


– Kako bi se taj postotak povećao, odlučili smo uspostaviti model podrške na način da putem projekta pokrivaju troškove podstanarstva, kazala je Car Drljača.


Naglasila je da pravo na ostvarivanje ove pomoći imaju žrtve nasilja koje napuštaju sklonište udruge Uzor, ali i druga skloništa poput Doma Sv. Ana te istaknula da žene, koje se odluče živjeti u Rijeci, mogu javiti Udruzi U.Z.O.R. na broj 091/502-75-53 te dobiti i sve ostale usluge i podršku koju inače pružaju.