Prepoznavanje simptoma

Udruga TIA na Korzu je organizirala važnu akciju za prevenciju moždanog udara

Barbara Čalušić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Moždani udar pogađa sve mlađu populaciju i predstavlja vodeći uzrok invaliditetaPovodom Hrvatskog dana moždanog udara Udruga za prevenciju moždanog udara »TIA« u suradnji s Klinikom za neurologiju i Odjelom za zdravstvo Grada Rijeke organizirala je na Korzu javnozdravstvenu akciju s ciljem promicanja zdravih stilova života te poticanja građana na primarnu i sekundarnu prevenciju moždanog udara, kao jednog od vodećih uzroka smrtnosti u populaciji.


Prema riječima predstojnice Klinike za neurologiju u KBC-u Rijeka doc. dr. Vladimire Vuletić neurolozi riječke bolnice održali su niz terenskih edukacija stanovništva i kolega o ranom prepoznavanju simptoma moždanih udara koji su osobito važni za primjenu nekih od suvremnih metoda liječenje koje uvelike smanjuju invalidnost i smrtnost.


– Nažalost, opet primjećujemo da nam pada broj ljudi koji dolaze u vremenskom prozoru potrebnom za izvođenje novih metoda liječenja moždanog udara. To je nam je znak da redovito trebamo educirati građane i kolege.
Koronavirus je utjecao na rano liječenje tako da podaci iz cijelog svijeta govore o čak 25 posto manje ljudi koji dolaze u bolnice s moždanim udarom jer se boje infekcije.


No kod nas je omjer neurointervencija jednak, imamo dobre, uhodane putove za sve suspektne slučajeve i trudili smo se da svi pacijenti dobiju sve što trebaju kad je riječ o hitnoći. No ljudi su ipak manje dolazili, upozorila je Vuletić.


Predsjednica Udruge za prevenciju moždanmog udara »TIA« doc. dr. Ines Strenja ističe kako je glavni cilj udruge promicanje zdravih stilova života kao prevencije moždanog udara.


– TIA ili tranzitorna ishemijska ataka označava prolazni neurološki deficit nakon kojeg, često ubrzo, dolazi i do moždanog udara.


Upravo zbog toga važna nam je primarna i sekundarna prevencija jer prije nego što dođe do moždanog udara treba kontrolirati čimbenike rizika, objasnila je Strenja dodajući kako moždani udar pogađa sve mlađu populaciju i predstavlja vodeći uzrok invaliditeta.


Doc. dr. David Bonifačić s Klinike za neurologiju poručuje kako su u Hrvatskoj i u Rijeci dostupne sve suvremene terapije, no za bolje liječenje moždanog udara potrebno je i educirati zajednicu.


– Ono što je važno za građane Rijeke i sve one koji se liječe u našoj bolnici jest da smo mi liječenje podignuli na visoku razinu i mogu se dobiti svi oblici liječenja koje se mogu dobiti u zemljama zapadne Europe i Sjeverne Amerike.


Cijeli proces moždanog udara ima nekoliko faza te je rano prepoznavanje simptoma jednako važno kao i ulazak s kateterom u arteriju i vađenje ugruška, zaključio je Bonifačić.