Savjetovanje do 16. siječnja

U tri godine 170 milijuna kuna za energetsku učinkovitost Rijeke

Damir Cupać

Novac za realizaciju plana energetske učinkovitosti trebalo bi osigurati iz gradskog proračuna i prihoda gradskih poduzeća / Foto Vedran KARUZA

Novac za realizaciju plana energetske učinkovitosti trebalo bi osigurati iz gradskog proračuna i prihoda gradskih poduzeća / Foto Vedran KARUZA

Mjere za povećanje energetske učinkovitosti podijeljene su u mjere za podsektor zgrada u vlasništvu Grada Rijeke, riječkih komunalnih i trgovačkih društava te u mjere za stambene zgradeRIJEKA Prema nacrtu prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine za njegovu realizaciju trebalo bi osigurati oko 170 milijuna kuna, što iz gradskog proračuna, što iz prihoda gradskih poduzeća.


Nacrt je trenutačno u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i dostupan je na gradskim internetskim stranicama do 16. siječnja 2020. godine. Pročelnica Ureda grada Verena Lelas Turak pozvala je sve građane da dostave svoje primjedbe.


Strategija


– Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti sve županije i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje. Zakonom je utvrđeno da je Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske. Akcijski plan obuhvaća prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji, dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, način praćenja izvršenja plana i izvještavanja, način financiranja plana, pojasnila je pročelnica Ureda grada Lelas Turak.
Neposredna potrošnja energije definirana je kao isporuka energetskog proizvoda industriji, prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe. Sukladno tome, određena je i struktura, odnosno podjela po sektorima neposredne potrošnje energije na zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu.


Analizirani podaci


– Prema analiziranim podacima sektor zgradarstva ima udio potrošnje od oko 59 posto ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i odgovarajući ciljevi i mjere. Mjere za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva podijeljene su u mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke te u mjere za podsektor stambenih zgrada. Sektor prometa ima udio potrošnje od 39 posto ukupne potrošnje energije Grada Rijeke. Mjere koje će se poduzimati u trogodišnjem razdoblju odnose se na javni prijevoz koji je u nadležnosti komunalnih društava Autotrolej, Rijeka promet, Čistoća. Očekuje se izgradnja CNG-punionice u nadležnosti Energa i uvođenje sustava električnih bicikala što je u nadležnosti Grada Rijeke, navela je pročelnica Ureda grada Lelas Turak.