NOVO ŠTIVO

U sklopu Mihoje predstavljena knjiga Ade Maršanić “Grobničke škole”

Sanja Gašpert

Istraživanje školstva na Grobnišćini autorica je započela prije dvadesetak godina, a jedan od značajnijih povoda bila je škola u Ratuljama, koja je svojevremeno bila opožarenaJELENJE – U sklopu programa obilježavanja blagdana sv. Mihovila, zaštitnika istoimene jelenjske župe, koji se slavi i kao Dan Općine Jelenje, u Domu kulture Dražice predstavljena je knjiga »Grobničke škole«, u izdanju Naklade Kvarner, autorice Ade Maršanić, vlasnice privatne muzejske zbirke »Moj muzej pod voltun«, pasionirane sakupljačice materijalne i duhovne baštine rodnog kraja.


Riječ je o autoričinoj četvrtoj knjizi kojom nastavlja dokumentirati grobničku prošlost. Naime, Ada Maršanić uvijek je bila zainteresirana za nekadašnji život i običaje u svom zavičaju, pa često razgovara sa svojim starijim sumještanima, koji su, kako sama kaže, nepresušno vrelo sjećanja. Uz ovu novu knjigu, Ada Maršanić do danas je objavila i tri knjige u izdanju Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine – »Bogatstvo siromaštva«, »Grobnička sakralna baština« i »Prošlost i sadašnjost Općine Jelenje«.


Kako je istaknula autorica, knjiga »Grobničke škole« predstavlja cjelovit prikaz razvoja osnovnog školstva na Grobnišćini, a da bi se dopunio prikaz, nužna su daljnja istraživanja s novim činjenicama i zaključcima. Istraživanje školstva na Grobnišćini autorica je započela prije dvadesetak godina, a jedan od značajnijih povoda za taj interes bila je škola u Ratuljama, koja je, kako je doznala autorica u razgovoru sa starijim sumještanima, svojevremeno bila opožarena.
– Sadržaj knjige »Grobničke škole« podijelila sam u tri cjeline – u prvoj su kronološki napisane činjenice iz povijesti grobničkih škola, kao i sjećanja na školske dane nekadašnjih učenika ovih škola. U drugom dijelu knjige prezentiran je prijepis spomenice Obće pučke škole u Ratuljama, a na kraju knjige je Dnevnik jedne pučkoškolke, »Štorija školanke Marte Hlača«. Dnevnik je pisan grobničkom čakavštinom, zaštićenim nematerijalnim dobrom Republike Hrvatske. U dnevniku su zabilježeni školski doživljaji moje unuke Marte. Zabilježena su i određena događanja s naglaskom na škole i školstvo, kao i neka događanja i činjenice povezane s Grobnišćinom i bližom okolicom. Dnevnik je vođen od 1999. do 2007. godine, odnosno od polaska Marte u osnovnu školu sve do njezinog završetka, kazala je Maršanić, koja je aktivna u javnom životu Grobnišćine, članica je brojnih udruga, među kojima i grobničke Katedre, a za svoj rad i djelo dobitnica je godišnje, kao i nagrade za životno djelo Općine Jelenje.


Bogata grobnička povijest


Knjiga »Grobničke škole« donosi brojne zanimljive podatke iz povijesti. Počeci školstva na Grobniku sežu u davnu 1671. godinu, kada je djelovala škola u Gradu Grobniku, koja ove godine obilježava 350. obljetnicu. Državna Obća pučka škola u Gradu Grobniku osnovana je prije 170 godina, daleke 1851. godine, ali je kao i škola u Jelenju počela djelovati 1852. godine.


Ove godine obilježava se i 150. godišnjica otvorenja škole u Ratuljama. Godine 1911. s radom je počela škola u Trnovici, kasnije nazvana Osnovna škola Rečina, koja ove godine obilježava 110. obljetnicu. Iz novije povijesti u knjizi je istaknuto da su prije pedeset godina, točnije 1971. godine, otvorene školske zgrade u Jelenju i Dražicama, koje su pohađali učenici općine Jelenje sve do ovogodišnjeg otvaranja nove školske zgrade u Dražicama.