Erasmus

U Rijeci trenutno studira 261 strani student. Najviše ih je na ekonomiji

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Na Ekonomskom fakultetu će studijski boravak ostvariti trideset i jedan student iz Slovačke, Rumunjske, Francuske, Poljske, Njemačke, Češke, Finske i Latvije Sveučilište u Rijeci zaključilo je rok za dostavu prijava incoming Erasmus studenata za ljetni semestar 2019./2020. Prijavljena su 122 studenta na 11 sastavnica, a najviše studenata doći će iz Poljske, potom iz Njemačke te podjednako iz Francuske i Italije. Sveukupno će na Sveučilištu u Rijeci u 2019./2020. studirati 261 incoming Erasmus student, a najveći broj studenata stiže na Ekonomski fakultet, gdje će studijski boravak ostvariti trideset i jedan student iz Slovačke, Rumunjske, Francuske, Poljske, Njemačke, Češke, Finske i Latvije.


Na Akademiju primijenjenih umjetnosti dolaze četiri studenta, tri iz Latvije te jedan student iz Češke, dok će na Filozofskom fakultetu studijski boravak ostvariti dvadeset i šest studenata koji dolaze iz Slovenije, Poljske, Italije, Turske, Španjolske, Portugala, Finske, Njemačke, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Francuske.


Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu studirat će osamnaest studenata iz Italije, Slovenije, Španjolske, Njemačke, Poljske, Finske, Grčke, Latvije, Rumunjske, Mađarske i Velike Britanije, a na Medicinski fakultet dolaze tri studenta iz Slovenije i Makedonije, a dok na Odjel za informatiku dolazi jedan student Makedonije, a na Građevinski fakultet dva studenta iz Poljske i Češke. Na Odjel za biotehnologiju dolaze dva studenta iz Poljske, na Pomorski fakultet dvadeset i jedan student iz Grčke, Finske, Poljske, Njemačke s Jade Hochschule i Litve, dok će na Pravnom fakultetu studijski boravak ostvariti osam studenata iz Poljske, Njemačke, Mađarske, Turske, Slovačke i Češke, a na Tehnički fakultet dolazi šest studenata iz Italije i Poljske.