Ispunjene pretpostavke

U Rijeci se sprema gradnja najskuplje ceste u Hrvatskoj, Grad ustupio zemljište od 5 milijuna

Damir Cupać

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Grad Rijeka ustupio je bez naknade Republici Hrvatskoj oko 12.000 kvadrata zemljišta za gradnju ceste D-403 čija je vrijednost 5,3 milijuna kunaRIJEKA – Uvažavajući važnost i značaj izgradnje državne ceste D-403, kako za razvoj luke Rijeka, tako i grada u cjelini, Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da se bez naknade Republici Hrvatskoj ustupe vlasnički, odnosno suvlasnički dijelovi nekretnina površine gotovo 12.000 kvadrata čija je vrijednost 5,3 milijuna kuna.


Važnost prometnice


– Vlada Republike Hrvatske je krajem 2013. godine donijela Program građenja i održavanja javnih cesta na području Republike Hrvatske. U Programu je kao projekt od izuzetne važnosti za grad Rijeku istaknuta izgradnja državne ceste D-403 kojom će se čvor Škurinje povezati s terminalom luke Rijeka na Zagrebačkoj obali.


Naime, u sklopu luke Rijeka predviđeno je proširenje kapaciteta izgradnjom Zagrebačke obale s kontejnerskim terminalom za koji je potrebna suvremena prometnica koja bi terminal najkraćim putem povezivala s riječkom zaobilaznicom, a preko nje s hrvatskom i europskom mrežom autocesta.
Državna cesta D 403 će stoga predstavljati izravnu vezu obilaznice i luke, a uz to će imati funkciju nove gradske prometnice za povezivanje naselja Škurinje – Podmurvice – Mlaka jer će se s nje izvesti i spojevi na Osječku i Zvonimirovu ulicu te Ulicu Milutina Barača, čime će se skratiti duljina putovanja i rasteretiti promet unutar gradske mreže, pojasnili su u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.


Za cestu D-403 Hrvatske ceste su kao investitor ishodile pravomoćnu lokacijsku dozvolu te I., II. i III. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole. Izgradnja ove prometnice planirana je u tri faze.


– Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina uređeno je rješavanje imovinskopravnih odnosa i oslobađanje od plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Grad Rijeka je 2014. godine, temeljem Odluke Gradskog vijeća sklopio s Hrvatskim cestama u ime i za račun Republike Hrvatske, Ugovor o prijenosu prava vlasništva za dio zemljišta u svom vlasnišvu koje se nalazi u II. fazi izgradnje, kojim je u vlasništvo Hrvatskih cesta d.o.o. preneseno 17.650 kvadrata zemljišta ukupne vrijednosti od oko 7,8 milijuna kuna, naveli su u resornom odjelu gradske uprave.


Lokacijska dozvola


Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca kaže da će odluka Gradskog vijeća omogućiti sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva za neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke koje se nalazi u I. fazi izgradnje te preostalo zemljište koje se nalazi u II. fazi izgradnje temeljem elaborata parcelacije proizašlog iz III. izmjena i dopuna lokacijske dozvole radi čega je došlo do potrebe dodatnog rješavanja imovinskopravnih odnosa.


– Za I. fazu realizacije elaborat parcelacije se nalazi na provedbi u katastru i gruntovnici, dok je za II. fazu elaborat parcelacije proveden u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Zemljište u vlasnišvu Grada Rijeke koje se nalazi u I. i II. fazi, a na kojima se nalaze objekti predviđeni za uklanjanje bit će predmet zasebnog materijala koji je u pripremi, zaključio je Škunca.