Medicinski fakultet

U Rijeci se pokreće program moderne i praktične medicinske edukacije, poznati prvi detalji

Ingrid Šestan Kučić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Stiglo odobrenje Senata za novi program cjeloživotnog učenjaMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci dobio je odobrenje Senata za pokretanje novog programa cjeloživotnog obrazovanja »Moderna i praktična medicinska edukacija«.


Riječ je o jedinstvenom i inovativnom programu cjeloživotnog obrazovanja koji je namijenjen medicinskim edukatorima u suradničkom, nastavničkom ili znanstveno-nastavnom zvanju koji sudjeluju u provođenju nastave na (pred)diplomskoj razini sveučilišnih studija medicine i drugih srodnih studija u području Biomedicine i zdravstva, neovisno o vlastitom području završenog studija.


Dva razloga


Program je pokrenut iz dva razloga, uključujući rastuće zahtjeve za edukacijom medicinskih edukatora te nužnost iskoraka prema praktičnoj primjenjivosti novog programa u odnosu na prethodne programe.
Naime, medicinski edukatori posljednjih su godina suočeni s potpunom promjenom paradigme koncepta medicinske edukacije, poput usmjerenosti potrebama svakog pojedinačnog studenta, zamjene tradicionalnih metoda učenja modernim i izazovima hibridne nastave, a time i potpunom promjenom paradigme o ulogama modernog medicinskog edukatora.


Autentičnost medicinske edukacije, koja je zbog posvećenosti i orijentiranosti ciljnom, kao i krajnjem korisniku – studentu, odnosno pacijentu i cjelokupnoj populaciji, u svojoj srži nedvosmisleno drugačija od svih ostalih oblika edukacija, nameće posebne zahtjeve za jednako autentičnim oblicima usavršavanja medicinskih edukatora za ovu višedimenzionalnu, kompleksnu, zahtjevnu i nadasve plemenitu profesiju.


Za razliku od postojećih oblika edukacije za znanstveni i klinički aspekt prakse edukatora, u Hrvatskoj trenutno ne postoje odgovarajuće edukacije koje bi mogle odgovoriti na rastuće zahtjeve za treći aspekt prakse, odnosno edukacije medicinskih edukatora.


Novi je program, već kroz naslov »Moderna i praktična medicinska edukacija«, ali i kroz ciljeve, ishode učenja, sadržaj i način provođenja nastave, osmišljen kao odmak i novi val potpore medicinskim edukatorima u podizanju kvalitete cjelokupnog vlastitog nastavnog procesa.


U svojoj srži, program je usmjeren i obuhvaća sve dionike i aspekte nastavnog procesa u medicinskoj edukaciji te čini više od tečaja za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.


S obzirom na to da medicinski edukatori, neovisno o vlastitom području završenog studija, mogu raditi u javnom i privatnom sektoru, kao i na činjenicu da u Hrvatskoj trenutno ne postoje komparativni moderni i praktični programi cjeloživotnog obrazovanja usmjereni medicinskoj edukaciji, izravno opravdava potrebitost i svrhovitost ovog programa.


Štoviše, s obzirom na mogućnost izvođenja cjelokupne nastave na hrvatskom i engleskom jeziku, ovaj program je od izuzetnog značaja za medicinske edukatore brojnih visokoškolskih ustanova u području Biomedicine i zdravstva u Hrvatskoj i na širim prostorima.


Dobra praksa


Program je i od iznimnog značaja za lokalnu zajednicu zbog činjenice da će unapređenje kvalitete nastave primjenom pravila dobre prakse medicinske edukacije neizbježno unaprijediti i kvalitetu zdravstvene skrbi.


Naime, podizanje kvalitete nastave izravno pridonosi stvaranju kvalitetnih zdravstvenih kadrova, što posljedično dovodi do neupitnog napretka svih segmenata lokalne i šire društvene zajednice.