NZZJZ PGŽ

U Rijeci predstavljen vodič savjetovališta za mentalno zdravlje, bit će dostupan online

Ervin Pavleković

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Na kraju, 90 osoba upućeno je na daljnje savjetovanje, od čega 85 psihologu, a 15 psihijatruU Gradskoj vijećnici Grada Rijeke danas je predstavljen vodič savjetovališta za mentalno zdravlje i protokola nakon probira u Primorsko-goransko županiji. Kako je istaknuto, probir pokazuje očekivane brojke i trendove prema kojima je više pozitivnih djevojčica od dječaka. Sam vodič koji će biti dostupan putem online poveznice, stalno će se nadopunjavati i sadržavat će brojna savjetovališta koja nude psihosocijalnu pomoć.


Kako je kazala zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prim. dr. sc. Nataša Dragaš-Zubalj vodič je izuzetno važan početak suradnje i izgradnje novih mreža, no i neka vrsta pomoći stručnim suradnicima.


Što se tiče probira, naglasila je da se radi o brojkama, rezultatu koji je u skladu s aktualnim trendovima, svjetskim, pa je veći postotak djevojaka od dječaka, koje su pozitivne. Sam vodič savjetovališta je, dodaje, “živo djelo” koje će se nadopunjavati s novim savjetovalištima, a sadržavat će popis savjetovališta koja nude svoje usluge psihosocijalne pomoći.
Do kraja studenog ove godine, kaže doc. dr. sc. Tatjana Čulina, Odjel školske i sveučilišne medicine izvršio je sistematske preglede 1713 učenika u osmim razredima osnovnih škola, a 143 ih je bilo pozitivno, od čega 82 posto djevojaka i 18 posto dječaka.Na kraju, 90 osoba upućeno je na daljnje savjetovanje, od čega 85 psihologu, a 15 psihijatru. Sam probir kao i osobe upućene na daljnje savjetovanje pokazuju da nema stigmatizacije, djeca su upoznata s činjenicom da osim tjelesnoga, i element mentalnoga zdravlja je također dio sistematskog pregleda, stoga učenici dobro opisuju i jasno razlažu svoje emocije.


Nakon probira bitno je, kaže dr. med. Sandro Kresina, kada će se i gdje slati djecu na savjetovanje, a veliku ulogu u svemu tome imaju, jasno je, stručnjaci koji, kada dobiju pozitivne rezultate, moraju prepoznati faktore rizika te odlučiti što dalje, jer kada je osoba primjerice suicidalna, onda se radi o hitnoći, no u razgovoru kojim se određuju faktori rizika, bez obzira na vremensku ograničenost, treba biti pažljiv.


Što se tiče osoba koje su pokazale pozitivne rezultate na probiru, njih devedeset, moraju se pratiti, ne samo od stručnjaka, već i od roditelje te same škole i njihovih stručnih suradnika.