Program poticanja poduzetništva

U kostrenskom proračunu 11 mjera za pomoć poduzetnicima, poticaji vrijedni 400 tisuća kuna

Oni koji su zbog lockdowna bili zatvoreni mogu zahtjev za općinsku pomoć poslati do 1. svibnja / Snimio M. GRACIN

Oni koji su zbog lockdowna bili zatvoreni mogu zahtjev za općinsku pomoć poslati do 1. svibnja / Snimio M. GRACIN

Korisnici subvencija sada mogu biti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a oni kojima je glavna djelatnost ugostiteljstvo mogu ih koristiti i za nabavu opreme te rekonstrukciju građevinaKOSTRENA – Ukupno jedanaest mjera obuhvatio je novi kostrenski program poticanja poduzetništva za 2021. godinu u sklopu kojeg je za pomoć poduzetnicima osigurano 400.000 kuna.Pored subvencioniranja troškova prilikom pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnicima početnicima, mjere obuhvaćaju nabavku opreme, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba mlađih od 30 godina starosti i osoba s invaliditetom, subvencioniranje kamate poduzetničkih kredita, razvoj djelatnosti, troškove usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja, troškove projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovljive izvore energije u poslovnim objektima, ulaganje u standarde kvalitete, troškove projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i digitalizaciju poslovanja.


Subvencije i OPG-ovima


U odnosu na Program poticanja poduzetništva za 2020. godinu, u novom programu korisnici subvencija mogu biti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Kostrene. Izmijenjeni su i uvjeti za gospodarske subjekte kojima je glavna djelatnost ugostiteljstvo te je programom omogućeno korištenje subvencija za nabavu opreme kao i za rekonstrukciju građevina poslovne namjene, sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Kostrena.

Pored sredstava iz Programa očuvanja i poticanja poduzetništva, Općina Kostrena je za razdoblje od ožujka do lipnja 2020. kostrenskim poduzetnicima čije je poslovanje bilo u potpunosti obustavljeno ili su imali poteškoća u poslovanju, sufinancirala troškove zakupa prostora i režijske troškove, a osim što je Kostrena općina koja već nekoliko godina nema prirez porezu na dohodak, među prvim je jedinicama lokalne samouprave na ovom području ukinula i porez na potrošnju.


Za nove mjere pomoći i Program poticanja poduzetništva predviđena su znatna sredstva u ovogodišnjem proračunu.


NOVE MJERE POMOĆI ZBOG PANDEMIJE– korisnici koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru oslobađaju se plaćanja 30 % iznosa naknade za 2021., s odgodom plaćanja do 1. rujna
– 5.000 kuna jednokratna pomoć mikro i malim poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost fitness centra kojima je rad bio obustavljen ili ograničen


– 2.500 kuna jednokratna pomoć poduzetnicima kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane i pića

 


Pomoć zbog lockdowna


​Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća donesena je nova odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo tijekom trajanja epidemije. Tim su mjerama obuhvaćeni poduzetnici kojima je u jesenskom lockdownu u potpunosti ili djelomično obustavljen rad, dok se korisnici koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru oslobađaju plaćanja 30 posto iznosa naknade za 2021. godinu s odgodom obveze plaćanja do 1. rujna, uz uvjet da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena. Pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000 kuna ostvaruju mikro i mali poduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost fitness centra, u poslovnim prostorima na području Kostrene, kojima je u potpunosti obustavljen rad dok jednokratnu pomoć od 2.500 kuna ostvaruju poduzetnici kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane i pića.
Pomoć se dodjeljuje za pokriće troškova poslovanja nastalih od stupanja na snagu odluke Stožera civilne zaštite pa do 15. ožujka. Pod troškovima poslovanja podrazumijevaju se troškovi plaće, nabava robe, nabava sitnog inventara, nabava imovine, troškovi zakupa, održavanja, režijski troškovi i drugi troškovi poslovanja, a koji nisu subvencionirani iz drugih izvora. Korisnici koncesijskog odobrenja ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.
​Javni poziv za ublažavanje negativnih posljedica epidemije objavljen je na mrežnim stranicama Općine Kostrena i bit će otvoren do 1. svibnja.