PRIPREME

U dosad najobuhvatnijem međunarodnom PISA istraživanju sudjelovat će i desetak PGŽ škola

Ingrid Šestan Kučić

SERGEJ DRECHSLER

SERGEJ DRECHSLER

U Hrvatskoj će istraživanje obuhvatiti oko 7.600 učenika iz 182 škole. Imena škola koje će sudjelovati u istraživanju su tajni podaci pa ni resorno Ministarstvo ne zna gdje će se istraživanje provoditiRIJEKA – Tijekom ožujka i travnja bit će provedeno dosad najobuhvatnije međunarodno obrazovno istraživanja PISA u kojem će sudjelovati 600 tisuća učenika iz 87 zemalja, a među njima i primorsko-goranski petnaestogodišnjaci. Ravnatelj Nacionalnog centra za vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, najavljuje da će se istraživanje provoditi od 7. ožujka do 29. travnja, dok Ana Markočić Dekanić, voditeljica PISA istraživanja u Hrvatskoj, dodaje da će u osmi ciklus PISA-e biti uključeno desetak primorsko-goranskih škola, ali i da detalje ne može otkriti.


Zahtjevna provedba


– U Hrvatskoj će istraživanje obuhvatiti oko 7.600 petnaestogodišnjaka iz 182 škole. Imena škola koje će sudjelovati u istraživanju su tajni podaci pa tako da ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne zna gdje će se istraživanje provoditi. Uzorak istraživanja odabrao je PISA-in međunarodni konzorcij, a riječ je o reprezentativnom uzorku. Naime, vodilo se računa o regijama, veličinama škole, spolu učenika, odnosno prevladavaju li dječaci ili djevojke, kao i o vrsti programa, odnosno radi li se o gimnaziji, strukovnoj ili mješovitoj školi, pojašnjava Markočić Dekanić.


Ujedno dodaje da bi iz svake odabrane škole u istraživanju trebalo sudjelovati po 42 učenika, a svi će oni rješavati digitaliziran test koji se treba organizirati pod jednakim uvjetima za sve učenike. Iz tog razloga neće se koristiti informatička oprema škole, već oprema Nacionalnog centra čiji će djelatnici s prijenosnim računalima obilaziti škole i provoditi testiranje.
– U svih 87 zemalja testiranje se mora provesti pod jednakim uvjetima, a s obzirom da škole ne raspolažu s jednakom informatičkom opremom koristit će se oprema Nacionalnog centra zbog čega će i provedba ispitivanja biti zahtjevna, ističe voditeljica PISA istraživanja.
Istraživanje PISA 2022 osmi je ciklus PISA istraživanja, najvećeg obrazovnog istraživanja na svijetu, a ove godine glavno ispitno područje bit će matematička pismenost, dok su prirodoslovna i čitalačka pismenost sporedna ispitna područja. Učenici će test pisati dva sata, a u ovom se ciklusu istraživanja ispituje i dodatna inovativna domena: kreativno mišljenje učenika. PISA definira kreativno mišljenje kao sposobnost učenika za stvaranje dragocjenih i kreativnih ideja koje mogu rezultirati originalnim i učinkovitim rješenjima, razvojem novog znanja i upečatljivim ekspresijama mašte. Trenutno su u tijeku završne pripreme, a Markočić Dekanić kaže da je zajedničkom odlukom OECD-a i zemalja sudionica glavno istraživanje PISA 2021 odgođeno za jednu godinu zbog pandemije bolesti COVID-19 te je iz tog razloga osmi ciklus istraživanja preimenovan u »PISA 2022«, a rezultati istraživanja bit će objavljeni u prosincu 2023. godine. Od 2006., otkad Hrvatska sudjeluje u istraživanju, naši učenici postižu ispodprosječne rezultate, jer osnovnu razinu matematičke pismenosti ne doseže svaki treći učenik, a onih s najvišom razinom matematičke pismenosti imamo samo pet posto. PISA istraživanjem prikupljaju se tri vrste pokazatelja: podatci o znanjima i kompetencijama učenika, kontekstualni pokazatelji koji pokazuju kakva je veza između postignuća učenika i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli te indikatori trenda koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća učenika tijekom vremena. Riječ je o istraživanju koje je indikator kvalitete, učinkovitosti i pravednosti obrazovnih sustava koje omogućuje donositeljima obrazovnih politika, obrazovnim stručnjacima, znanstvenicima i istraživačima dublji uvid u slabe i jake točke obrazovnog sustava.


Nacionalni ispiti


Za razliku od PISA istraživanja za koje se imena škola čuvaju u tajnosti, kada su u pitanju nacionalni ispiti koji se u škole uvode nakon 15 godina pauze poznato je da će tim ispitima u svibnju pristupiti osmaši iz šest primorsko-goranskih škola. Na razini Hrvatske ispite će pisati učenici ukupno 81 škole, a u PGŽ-u odabir je pao na OŠ Nikola Tesla, OŠ Klana, OŠ Kraljevica, OŠ Bakar, OŠ Jelenje-Dražice te OŠ Frane Petrića Cres. Provodit će se od 2. do 6. svibnja, a učenici osmih razreda u tom će periodu pisati pet ispita. Riječ je o ispitima koji obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje hrvatskog jezika, matematike, biologije, kemije i fizike, zaključno sa završetkom 8. razreda. Cilj ispita je dobiti sliku stanja i komparaciju sa zaključnim ocjenama u osmom razredu, a riječ je o ispitima koji će biti standardizirani poput ispita državne mature, pisat će se u isto vrijeme u svim školama i imat će visoki stupanj zaštićenosti. Nakon osmaša na red dolaze petaši koji će ispitima pristupiti iduće školske godine. Odnosno u 10. i 12. listopada učenici odabranih škola koji su sada četvrti razred također će pristupiti nacionalnim ispitima. Oni će pisati tri ispita koji obuhvaćaju ishode i nastavne sadržaje hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva, zaključno sa završetkom 4. razreda.


Ove će se godine pisati i probna državna matura


Sudjelovanje u PISA istraživanju i nacionalnim ispitima nisu jedini novi testovi koji se ove godine uvode u škole jer uz državnu maturu pisat će se i probna državna matura i to radi promjena u ispitima koji su ove godine usklađeni s novim kurikulumima. Ispiti probne državne mature održat će se 15. ožujka do 15. travnja, a ove godine probne ispite mogu pisati i trećaši, a oni će biti prva generacija maturanata koja iduće godine neće moći birati A ili B razinu ispita iz hrvatskog jezika te bi od iduće godine pozitivna ocjena na oba dijela ispita iz Hrvatskog – i testu i eseju – mogla biti uvjet za prolazak ispita. Kao i nacionalni ispiti, tako su i ispiti probne mature ispiti niskoga rizika, što znači da neće biti za ocjenu te njihov rezultat neće utjecati na zaključne ocjene i rezultate državne mature.