Gradsko vijeće

U Bakru usvojili novi rebalans proračuna, Industrijska zona ima značajnu dobit

Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Industrijska zona Bakar d.o.o. ostvarila je značajnu dobit koja, nakon oporezivanja, iznosi oko 16,8 milijuna kuna.Bakarski su vijećnici jednoglasno usvojili prve izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna koji je povećan za 1,3 posto, odnosno za 1.379.000 kuna, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 111.679.000 kuna.


Kako je prilikom obrazloženja odluke o prvom rebalansu proračuna za 2022. godinu kazao bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić, potreba za novim uravnoteženjem gradskog proračuna ukazala se zbog novih procjena prihoda i rashoda unutar planiranih programa i aktivnosti, prvenstveno zbog potrebe povećanja planiranih rashoda za električnu energiju uslijed rasta cijena energenata na svjetskom tržištu.


– U okviru prihoda od financijske imovine potrebno je planirati dodatnih 2,7 milijuna kuna s osnove dobiti Industrijske zone Bakar d.o.o. sukladno vlasničkom udjelu Grada Bakra (99,36 posto).
Naime, prema preliminarnim podacima iz financijskih izvještaja društva za 2021. godinu, Industrijska zona Bakar d.o.o. ostvarila je značajnu dobit koja, nakon oporezivanja, iznosi oko 16,8 milijuna kuna.


Nažalost, povećanje cijena energenata i materijala povećat će vrijednost brojnih planiranih investicija, pa su moguće još pokoje izmjene i dopune proračuna tijekom godine.


Međutim, bitno je da strateški projekti, posebno oni planirani u prostoru zone na Kukuljanovu idu dalje, kao i započeti projekti po naseljima, poput kapitalnog projekta izgradnje kanalizacije u Bakru, vrijednog šezdeset milijuna kuna, čija je realizacija počela radovima na području platoa bivše koksare, kazao je gradonačelnik Klarić.


Vijećnicima se predstavila i nova pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Iva Marohnić, koja je, zbog odlaska u mirovinu zamijenila dugogodišnju pročelnicu Ivnu Kauzlarić.


Marohnić je, predstavljajući značajnije izmjene proračuna za 2022. godinu, istaknula povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine – zemljišta za 1.455.000 kuna, a sukladno novim procjenama i očekivanim kretanjima na tržištu nekretnina, poglavito na području Industrijske zone na Kukuljanovu.


– Na stavkama rashoda, treba istaknuti planiranje novog kapitalnog projekta – Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine “O ribi”, za koji je potrebno osigurati sredstva za njegovu provedbu u iznosu od 1.022.500 kuna.


Predlaže se povećanje ostalih pomoći obiteljima za sto tisuća kuna, koje se odnosi na inicijalna sredstva za početnu fazu prijema izbjeglica iz Ukrajine.


Za održavanje objekata u gradskom vlasništvu potrebno je planirana sredstva povećati za 370 tisuća kuna, što se prvenstveno odnosi na povećanje planiranih rashoda za električnu energiju i lož ulje uslijed rasta cijena energenata na svjetskom tržištu.


Povećanje rashoda za električnu energiju za 800 tisuća kuna potrebno je i u Upravnom odjelu za proračun i financije, kazala je Marohnić.


Vijećnici su, također jednoglasno, usvojili i prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K3 u Bakru (UPU 8), a riječ je o prostoru platoa bivše koksare.


– Nakon zatvaranja koksare obavljena je sanacija prostora koji je sada u potpunosti pripremljen za razvijanje novih programa i funkcija.


Iako se na ovom planu počelo raditi prije dosta vremena, donosimo ga tek sada jer smo u fazi dobivanja zemljišta, na kojem se nalazi plato, od države.


Površina obuhvata plana je 18,85 hekatara, od čega je koopneni dio 11,97 hektara, a morski dio 6,88 hektara.


Planom su na tom prostoru predviđene lučke djelatnosti i poduzetnička zona, a moguće je planirati i programe znanstveno-tehnološkog parka prema već prihvaćenom modelu njihova rada i funkcioniranja.


Na tom će se prostoru, po uzoru na zonu na Kukuljanovu, izgraditi kompletna komunalna infrastruktura – ceste, vodovod, plin, struja, sve što je potrebno gospodarstvu, odnosno privlačenju poduzetnika, istaknuo je bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić.