Stečajna masa

TRGOVAČKI SUD ODREDIO ‘3. maju’ u razdiobi imovine TIBO-a 6,1 milijun kuna

Orjana Antešić

Snimio Marin ANIČIĆ

Snimio Marin ANIČIĆ

Za »3. maj« i njegove radnike sada je jedino pitanje hoće li novac »leći« na račun prije 5. lipnja i izglednog otvaranja stečaja. Ne bude li žalbi, rješenje bi moglo postati pravomoćno već 4. lipnjaRIJEKA Na Trgovačkom sudu u Rijeci održano je ročište za razdiobu 10 milijuna kuna kupovnine za nekretnine bivše Tvornice industrijske i brodske opreme (TIBO) u Matuljima.


Novi vlasnik ovog kompleksa od gotovo 43.000 četvornih metara na trećoj dražbi sredinom ožujka ove godine postala je zagrebačka tvrtka M.M.A. poslovanje, a od uplaćene kupovnine najveći dio otići će Brodogradilištu »3. maj« s osnova razlučnog prava koje su trećemajci imali na ovim nekretninama TIBO-a.


Riječ je o iznosu od 6,1 milijuna kuna, koliko danas iznosi ukupni dug, sa kamatama, za novac koji je »3. maj« bio posudio TIBO-u krajem 2015. godine.


Pravo na žalbu
Za »3. maj« i njegove radnike sada je jedino pitanje hoće li tih nešto više od šest milijuna kuna »leći« na račun prije 5. lipnja i izglednog otvaranja stečaja u riječkom brodogradilištu ili će se taj novac biti kanaliziran u stečajnom postupku.


Sve ovisi o rokovima kada će rješenje o razdiobi kupovnine, koje je jučer objavljeno na e-oglasnoj ploči Suda, postati pravomoćno. Prema nekim tumačenjima, naime, postoji opcija prema kojoj bi rješenje moglo postati pravomoćno već za osam dana, a to znači 4. lipnja, taman dan prije zakazanog stečajnog ročišta za »3. maj«. Kako nam je objašnjeno, to bi bilo moguće ukoliko bi se strane koje polažu pravo na namirenje iz ove kupovnine odrekle prava na žalbu.


Ukoliko, međutim, kroz idućih osam dana takve izjave o odricanju izostanu, pravomoćnost rješenja, a time i konkretne isplate, uslijedit će najranije sredinom lipnja, odnosno protekom roka od osam dana od dana objave plus još osam dana, koliko je potom rok za žalbu.


Plaće radnicima


– Nadamo se da ćemo ovaj novac uspjeti dobiti prije otvaranja stečaja jer bi se s ovih nešto više od šest milijuna kuna uspjelo »pozatvarati« sve neisplaćene razlike u plaćama radnicima za listopad i studeni, a vjerujemo da bi se jednom dijelu trećemajaca možda namirila i prosinačka bušta, kazao nam je sindikalac i predsjednik Nadzornog odbora »3. maja« Juraj Šoljić.


Preostalih 3,9 milijuna kuna od kupovnine za kompleks bivšeg TIBO-a raspodjeljeno je na način da se sa 2,8 milijuna kuna namiruju svi troškovi vezani uz unovčenje imovine stečajnog dužnika. Tu spadaju i plaće tibovaca u otkaznom roku, nakon otvaranja stečaja u TIBO-u u svibnju 2016. godine, a riječ je o ukupno 735.000 kuna, kao i nagrada stečajnoj upraviteljici Višnji Rosenberg-Volarić u bruto iznosu od 630.000 kuna, koliko joj pripada temeljem Vladine uredbe.


Oko 620.000 kuna bili su troškovi zbrinjavanja otpada i završno čišćenje objekata koji će se iz kupovnine platiti Metisu. Nadalje, 316.000 kuna otići će u proračun Općine Matulji za dug od komunalne naknade, 175.000 kuna platit će se za troškove električne struje, a među većim stavkama troškova ističu se još GARD-ove čuvarske usluge od blizu 190.000 kuna.


Nakon namirenja »3. maja« i svih troškova do trenutka unovčenja nekretnina TIBO-a, za isplatu stečajnih vjerovnika preostalo je 1,1 milijun kuna, pri čemu potraživanja bivših radnika ove tvornice spadaju u prvi viši isplatni red.