Rijeka na svjetskoj sceni

THE NEW YORK TIMES O RIJECI: Riječka kultura, ekstremni nacionalizam, Jugoslavija, Hrvatska, Tito i njegov brod – Galeb

P. N.

snimio Antonio Bronić / Reuters

snimio Antonio Bronić / Reuters

 Dok arhitekti i dizajneri izrađuju planove za muzeje, umjetničke galerije, glazbene dvorane i kazališta u krugu starih riječkih tvornica, uspon ekstremnih nacionalista daje razlog strahu da će Hrvatska dobiti autokratske režime poput onih u Mađarskoj ili Poljskoj, navodi Nev York TimesThe New York Times, jedan od najutjecajnijih dnevnih listova u svijetu, objavio je opširan članak o Rijeci, riječkoj kulturi, brodu Galeb i Titu, u kojem piše o “velikim ambicijama” Grada na Rječini da se u narednih nekoliko godina preobrazi u centar kulture, ne samo hrvatski, nego i europski. Ko centralno simboličko mjesto ovog preobražaja NYT navodi restauraciju Titovog broda Galeb.


– Gotovo osamdesetogodišnji Galeb, koji je pripadao jugoslavenskom lideru Josipu Brozu Titu, prepušten je hrđi u riječkoj luci. Taj brod sad nosi nadu da će Rijeka, čija je industrija gotovo u potpunosti propala krajem osadmesetih. Titov brod postat će muzej u kojem će biti prezentirana kompleksna povijest Rijeke, a u isto vrijeme služit će kao nacionalni ponos.


– Ali, Titova kontroverzna ostavština prijeti ovom planu. Ekstremni nacionalisti, koju su proteklih godina uspjeli penetrirati u hrvatsku mainstream politiku, opiru se planu. Oni su odlučni pokopati “Titovu povijest” i oživjeti narativ one Hrvatske koja je surađivala s nacističkim režimom. Tito je, tako, s jedne strane doživljavan kao antifašistički borac, koje je šest jugoslavenskih republika držao skupa više od 35 godina, dok ga druga strana smatra diktatorom koji je ubijao svoje neprijatelje, navodi The New York Times.
The New York Times zatim piše o povijesti Galeba, kao i o namjerama nacionalista da izbrišu Titovo ime iz hrvatske povijesti. U tom kontekstu navodi se i inicijativa nacionalista, realizirana pod patronatom Zlatka Hasanbegovića, za promjenom imena Trga maršala Tita.


– Sve je bilo bolje u Jugoslaviji, dok je Stari vodio državu, komentira za The New York Times Zlatko Marenčić, šezdesetogodišnjak koji radi u brodogradnji. Neki kažu da je Tito bio diktator i da je njegovo vrijeme bilo vrijeme mraka, a ja kažem da je to bilo vrijeme mira, zaključuje ovaj sugovornik.


Kolege iz The New York Timesa za mišljenje su pitali i novinara našeg lista Denisa Romca.


– U 25 godina demokracije u nacionalnim državama, koje su se digle iz pepela Jugoslavije, niti jedan ovdašnji lider nije došao niti blizu Titovim dostignućima, komentirao je naš novinar.


Pišući o Rijeci, The New York Times navodi kako je riječ o multietničkom gradu od 168 tisuća stanovnika, čija umjetnička scena raste, uz nadu da će procvjetati uz novac iz Europskih fondova.


– Dok arhitekti i dizajneri izrađuju planove za muzeje, umjetničke galerije, glazbene dvorane i kazališta u krugu starih riječkih tvornica, uspon ekstremnih nacionalista daje razlog strahu da će Hrvatska dobiti autokratske režime poput onih u Mađarskoj ili Poljskoj, navodi NYT.


Novinarka ovog lista na koncu zaključuje da će nacionalisti teško spriječiti obnovu Galeba, budući da radovi započinju već koncem ove godine, zbog črega je prilično izvjesno da će ideja muzeja biti realizirana.