Lado Kranjčević

Tehnički fakultet Rijeka od listopada će imati novog dekana. Kaže da su mu u fokusu digitalizacija i internacionalizacija

Ingrid Šestan Kučić

Planira osuvremeniti sadržaj i nazivlje studija i predmeta – Lado Kranjčević

Planira osuvremeniti sadržaj i nazivlje studija i predmeta – Lado Kranjčević

Planirane aktivnosti vezane su uz nastavu, studentsku aktivnost, projektnu aktivnost, znanost, infrastrukturu i administraciju, a dvije koje se protežu kroz svih šest područja jesu digitalizacija i internacionalizacija, ističe prof. dr. KranjčevićRIJEKALado Kranjčević, redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i predstojnik Zavoda za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo, novoizabrani je dekan Tehničkog fakulteta koji će na dužnost stupiti s početkom iduće akademske godine. Odluka je to Fakultetskog vijeća te ustanove, a prof. dr. Kranjčević je i predstojnik Centra za napredno računanje i modeliranje koji upravlja najvećim hrvatskim superračunalom BURA.


Jasna vizija


Područje znanstvenog interesa mu je mehanika fluida, numeričko modeliranje strujanja otvorenih vodotoka i numerički modeli u okolišnom inženjerstvu općenito, modeliranje cjevovodnih mreža, superračunalni resursi i paralelno računanje, a iskustvo u znanstveno istraživačkim temama s područja ekologije, klimatskih promjena i superračunalne tehnologije pokazuje činjenicom da je trenutno voditelj tri EU projekta, kao i niza drugih projekata.
Osnivač je predmeta Primjena paralelnog računanja koji se bavi primjenom superračunalnih resursa u inženjerstvu, a koji je također dio i međunarodnog europskog YUFE programa. Organizacijom brojnih predavanja i radionica s područja superračunalne tehnologije, održanim po najvećim STEM fakultetima i institutima u Hrvatskoj promovira korištenje superračunalne tehnologije u hrvatskoj znanstvenoj zajednici.
– Tehnički fakultet kao istraživački, poslovno orijentiran i internacionalan fakultet, kao prepoznatljiva ustanova koja djeluje u cilju stvaranja održive vrijednosti i dobrobiti za hrvatsko društvo kroz obrazovanje, znanstveno istraživanje i suradnju s gospodarstvom temeljenom na novim tehnologijama i inovacijama, slika je suvremene ustanove čije elemente kao dekan želim postaviti i težim ostvariti u narednom razdoblju. Planirane aktivnosti mog programa rada su vezane uz nastavu, studentsku aktivnost, znanost, projektnu aktivnost, infrastrukturu i administraciju, a dvije horizontalne aktivnosti koje se protežu kroz svih šest područja jesu digitalizacija i internacionalizacija, ističe prof. dr. Kranjčević. Dodajući da se Tehnički fakultet mora razvijati i stvarati vrijednost na području tehničkih, ali i prirodnih znanosti kao jedna od vodećih STEM ustanova hrvatskog društva, uz kvalitetno obrazovanje inovativnih inženjera koji su pokretačka snaga digitalnih i održivih promjena u globaliziranom svijetu, kaže da je potrebno poticati razvoj fakulteta kao ustanove visoke dodane vrijednosti za zajednicu, koristeći sinergiju znanstvenog istraživanja, obrazovanja i inovacija u bliskoj suradnji s gospodarstvom.


Istraživanje nositelj kvalitete nastave


Navodeći da je istraživanje jedan od temeljnih stupova u životu fakulteta kao način unapređenja znanja i kao sredstvo transformacije temeljnog znanja u inovaciju i inovativni proizvod, prof. dr. Kranjčević kaže da je istraživanje nositelj kvalitete nastave i predstavlja temelj rasta ustanove, istovremeno uzimajući u obzir i osobitosti regije. Stoga kao projektnu aktivnost ističe činjenicu da je Tehnički fakultet jedan od vodećih hrvatskih STEM fakulteta koji educira, donosi inovacije, stvara poduzetničke ideje za poboljšanje života ljudi i održivi razvoj. Cilj je stvoriti ustanovu koja će služiti kao nositelj gospodarskog rasta i mjesto uspješnog prijenosa tehnologije iz laboratorija na tržište. U kontekstu toga, planira uspostaviti organizirano i poticajno okruženje za prijavu kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata uz suradnju s gospodarstvom, uvesti financijski poticaj za pisanje i prijavu većih, kompetitivnih projekata, a cilj tih aktivnosti je povećanje ukupne gospodarske dinamike na fakultetu i suradnje s gospodarstvom. 


Modernizacija


– Fakultet se mora pozicionirati u regionalnoj, ali i nacionalnoj zajednici kao vodeća ustanova koja pruža potporu u smislu primjene novih znanja temeljenih na digitalnim tehnologijama, podatkovnoj znanosti i održivom razvoju uz klimatsku neutralnost.
Moja vizija Tehničkog fakulteta je fakultet koji potiče inovativno razmišljanje studenata i znanstvenih istraživača, vjerodostojnost i predanost, gdje ove vrijednosti istovremeno promiču kulturu međusobnog povjerenja i poštovanja te produktivnu radnu sredinu. Fakultet ću voditi kroz aktivan i angažiran dijalog između studenata, nastavnika i svih zaposlenika na svim razinama upravljanja, kao uzornu, učinkovitu i inkluzivnu ustanovu tolerantne atmosfere koja promovira inovativni način razmišljanja i zajedništvo, objašnjava novoizabrani dekan.
U planu mu je osuvremeniti sadržaj i nazivlje studija i predmeta uz istovremeno provođenje promotivnih aktivnosti s ciljem većeg broja novoupisanih studenata, omogućiti uvođenje programa za stjecanje mikrokvalifikacije te tako ostvariti veću integraciju s drugim sastavnicama sveučilišta, ali i integraciju na nacionalnoj i međunarodnoj razini uvođenjem zajedničkih kolegija i programa mikrokvalifikacija.
– Namjera je i feksibilizirati kurikulum i tako iskoristiti jedinstvenu prednost Tehničkog fakulteta kao ustanove koja provodi četiri različita tehnička studija te omogućiti studentima što veću mogućnost izbora predmeta, kako bi se nastava osuvremenila i približila potrebama tržišta kroz povećanu interdisciplinarnost kurikuluma. Osuvremeniti sve studije te primjerice dosadašnji studij strojarstva usmjeriti na računalno inženjerstvo koje će uz osuvremenjene strojarske predmete preuzeti i znatan dio tema i predmeta iz računalstva. Današnji inženjer strojarstva mehaniku i fizikalne teme u potpunosti može primijeniti kroz računalstvo, podatkovnu znanost te metode umjetne inteligencije, pojašnjava prof. dr. Kranjčević.


Studij na engleskom


Najavljuje i provedbu istraživanja tržišta te posljedično osnivanje internacionalnog studija na engleskom jeziku, a namjera mu je i olakšati uvođenje novih smjerova prateći potrebe u industriji, ali i povećati broj stranih studenata kroz intenzivniju internacionalizaciju fakulteta i povećati međunarodnu vidljivosti i ugled ustanove. Pripremit će i prihvat sustava dvojne diplome s međunarodnim visokoškolskim institucijama, što će se ostvariti preko internacionalnih sveučilišnih mreža YUFE, YERUN, ali i preko bilateralnih ugovora s drugim zainteresiranim ustanovama. Poticat će i nastavnu suradnju s gospodarstvom, dodatno digitalizirati i istovremeno fleksibilizirati nastavni proces, odnosno uvesti administrativno rasterećenje. Posvetit će i veću pozornost stručnoj praksi studenata i integraciji praktičnog rada u nastavni proces kao bitnog elementa te intenzivirati dolaznu mobilnosti stranih studenata, ali i povećati prostor za učenje i rad studenata te pružiti studentima organizacijsku pomoć kako bi svi studenti bili opremljeni nužnom računalnom opremom na samom početku studija.