Pomaganje stradalnicima

Sveučilište u Rijeci raspisalo natječaj, studentima s Banije jednokratna pomoć od 3.500 kuna

Ingrid Šestan Kučić

Konačan iznos pojedinačne pomoći bit će određen temeljem ukupnog broja prijavitelja koji zadovoljavaju potrebne uvjeteRIJEKA – Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz područja pogođenih potresima, a natječaj je otvoren do 1. travnja.


Riječ je o dodjeli jednokratnih financijskih pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz područja pogođenih potresom Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u planiranom pojedinačnom iznosu do 3.500 kuna. Konačan iznos pojedinačne pomoći bit će određen temeljem ukupnog broja prijavitelja koji zadovoljavaju potrebne uvjete, a pravo na pomoć mogu ostvariti studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegove sastavnice te su na dan 29. prosinca 2020. godine imali prebivalište na područjima na kojima je Odlukom Vlade proglašena katastrofa. Također je potrebno da je objekt u kojem imaju prebivalište ocijenjen s oznakama N1/N2 ili PN1/PN2 sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.


Riječko je Sveučilište još početkom godine osnovalo Fond za pružanje pomoći studentima iz područja pogođenih potresima. Sredstva Fonda namijenjena su za pružanje pomoći studentima s područja Banije, i to za pružanje izravne financijske pomoći za pokriće troškova studiranja i stanovanja, nabavu informatičke i druge opreme za omogućavanje praćenja nastave i studiranja te druge potrebe koje se izravno povezuju s posljedicama potresa. Studenti tih područja također su oslobođeni i plaćanja participacije u troškovima studija i troškovima upisnina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do kraja 2021./2022. akademske godine, a fakulteti su ovlašteni samostalno odlučivati o pravu na oslobođenje od plaćanja troškova i u svim ostalim uvjetima i vremenskim razdobljima koja nisu obuhvaćena tim zaključkom.
Sredstva za djelovanje Fonda osigurana su iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, i to u iznosu od 150 tisuća kuna, kao i iz namjenskih sredstava Sveučilišta u iznosu od 200 tisuća kuna, dok je iz proračuna Studentskog centra Rijeka izdvojen iznos od 50 tisuća kuna.