Senat Sveučilišta

Sveučilište u Rijeci educirat će još jedan deficitarni kadar. Uvodi se diplomski studij logopedije

Ingrid Šestan Kučić

Diplomska razina studija bit će uvedena za godinu dana / Foto V. KARUZA

Diplomska razina studija bit će uvedena za godinu dana / Foto V. KARUZA

Nova razina studija trajat će dvije godine, a njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova. Završetkom studija steći će se akademski naziv magistar/magistra logopedije (mag. logoped.)RIJEKA  Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici usvojio odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija Logopedija.


Osnivanjem diplomske razine studija koji je uveden prije dvije godine, prema objašnjenju rektorice, prof. dr. Snježane Prijić Samaržije, bit će stvorena obrazovna vertikala koja će omogućiti edukaciju deficitarnog kadra, logopeda. Diplomska razina studija bit će uvedena za godinu dana, odnosno kada prva generacija studenata Logopedije završi preddiplomsku razinu obrazovanja.


Nova razina studija trajat će dvije godine, a njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova. Završetkom studija steći će se akademski naziv magistar/magistra logopedije (mag. logoped.).


Najviše 30 studenata
Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete iznosi 30 studenata, a jučer usvojena odluka Senata dostavit će se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi daljnjeg postupanja u svrhu upisa u odgovarajući Upisnik studijskih programa, čime će se steći uvjeti za izvođenje studijskog programa diplomske razine studija Logopedija.


Senat je jučer usvojio i odluku o raspisivanju natječaja za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. akademskoj godini, kao i Odluku o usvajanju modela izvođenja nastave u idućoj akademskoj godini. Prema toj odluci svaki će fakultet ili sastavnica Sveučilišta samostalno donositi odluku o načinu izvođenja nastave. Nastavu je moguće izvoditi u hibridnom obliku, pri čemu online nastava smije obuhvaćati na obveznim kolegijima do 40 posto nastavnih sati, na izbornim kolegijima do 100 posto nastavnih sati, dok kumulativno, na cijelom studijskom programu, obujam online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 posto ukupnog broja nastavnih sati. Svaki nositelj studijskog programa odlučuje o konačnim udjelima oblika izvođenja nastave na pojedinom studijskom programu.


Forum u Dublinu


U sklopu svojeg izvješća rektorica se osvrnula i na održani globalni forum o demokraciji, održivosti i društvenoj pravdi. Ovogodišnji forum, održan je u Dublinu s temom “Higher Education Leadership for Democracy, Sustainability, and Social Justice”, okupio je predstavnike akademskih institucija, predstavnike javne vlasti te čelnike lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija sa zajedničkim ciljem: pružiti priliku za kritičko istraživanje i aktivno unapređenje uloge visokog obrazovanja u izgradnji pravednijeg, održivijeg, demokratskog svijeta.


Tijekom lipnja održana je i konferencija YUFE LAW Rijeka, a s ciljem okupljanja svih pravnih fakulteta unutar YUFE mreže. Konferencija je okupila više od 40 predstavnika pravnih fakulteta iz zemalja YUFE partnera koji su za vrijeme radnog i protokolarnog dijela boravili i u Palači Moise na Cresu.


Novost na polju internacionalizacije na Sveučilištu je i skoro pokretanje instituta za učenje korejskog jezika i kulture, koji će svim zainteresiranim studentima i građanima omogućiti učenje korejskog jezika i kulture od izvornih govornika.