Raspisan natječaj

Sveučilište u Rijeci daje 100 stipendija studentima, najboljima 800 kuna mjesečno

Ingrid Šestan Kučić

Foto V. KARUZA

Foto V. KARUZA

Osnovni kriteriji uspješnosti podrazumijevaju redovite studente upisane u višu godinu studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova te po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita tijekom studija ulaze u 10 posto najuspješnijih studenata na svojoj godini, kao i redoviti studenti upisani u prvu godinu studija koji ulaze u 10 posto najbolje rangiranih studenata na konačnim listama za upis na studijske programeRIJEKA – Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima u 2019./2020. akademskoj godini.


Najviše će se dodijeliti 100 stipendija za izvrsnost u iznosu od 800 kuna mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci, a natječaj je otvoren do 3. veljače.


Pravo prijave na natječaj za stipendiju za izvrsnost imaju državljani Hrvatske, EU-a, kao i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Hrvatskoj i u ovoj akademskoj godini imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica.
Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se na temelju osnovnih i dodatnih kriterija uspješnosti ostvarenih u okviru obveznih nastavnih aktivnosti te posebnih postignuća i aktivnosti ostvarenih izvan obveznih nastavnih aktivnosti.


Osnovni kriteriji uspješnosti podrazumijevaju redovite studente upisane u višu godinu studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova te po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita tijekom studija ulaze u 10 posto najuspješnijih studenata na svojoj godini, kao i redoviti studenti upisani u prvu godinu studija koji ulaze u 10 posto najbolje rangiranih studenata na konačnim listama za upis na studijske programe.


Posebna postignuća izvan obveznih nastavnih aktivnosti su objava znanstvenog/stručnog rada ili izložen umjetnički rad, nagrade i priznanja studentima, uspjeh na natjecanjima i izložbama, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim, stručnim te umjetničkim projektima, skupovima i ljetnim školama, volonterski rad, sudjelovanje u programima mobilnosti, udrugama, ljetnim školama, demonstrature, preporuke profesora te ostala postignuća.