Sveučilište u Rijeci

Svečanost: Promovirana nova generacija politehničara

Ingrid Šestan Kučić

Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof.dr. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirao voditelj studija doc.dr. Damir Purković 


RIJEKA – Sveučilišni studij politehnike održao je svečanu promociju prvostupnika inženjera politehnike i magistara edukacije politehnike i informatike. Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof.dr. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirao voditelj studija doc.dr. Damir Purković.


Zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer politehnike stekli su: Nensi Antunović, Nives Ban, Darko Gavrić, Suzana Gojković, Marko Grabar, Chiara Komadina, David Kraljić, Marin Krušvar, Katja Matejčić, Nino Peršić, Leo Porubić, Ivan Rajter, Matija Sabljak, Andrej Sertić, Luka Štefanac, Marko Ivan Šumberac, Vjeran Vidović i Tedi Zović, dok su zvanje magistar edukacije politehnike i informatike stekli: Domagoj Batur, Antonio Bogosavljev, Ena Butorac, Zlatica Čolja-Hršak, David Dundara, Petar Đakulović, Helena Grgić, Đani Džemal Haskić, Jadran Jelić, Dejan Kesar, Dragica Kolundžić, Karla Labinjan, Antonio Lauš, Matej Luketić, Beata Marinov, Bernard Markovinović, Iva Matetić, Franco Peršić, Silvana Pešut Vitasović, Dejan Radulović, Matej Stošić, Silvana Svetličić, Antonia Škarpin, Valentino Špehar, Mario Tibljaš, Vlatka Vasik Šoufek i Ana Županić.