Ozelenjavanje kampusa

Studentski centar ponovo u kolektivnoj sadnji stabala

Ingrid Šestan Kučić

Foto: D. ŠKOMRLJ

Foto: D. ŠKOMRLJRIJEKA – Studentski centar Rijeka i ove će se godine uključiti u akciju kolektivne sadnje drveća, a riječ je o akciji koja će se kao i prošle godine provoditi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Zbog pandemije umjesto tri, akcija sadnje traje šest dana i to od danas 1. prosinca do nedjelje 6. prosinca, a Studentski centar, kaže ravnatelj Dinko Jurjević, u akciju će se uključiti sadnjom dvadeset do trideset sadnica mediteranskih stabala. Prva takva akcija održana je lani, a sadnja stabala tek je dio sveučilišnih aktivnosti usmjerenima prema ekološkoj održivosti i osviještenom poslovanju, poput prestanka korištenja jednokratnom plastikom i postupnog kretanja prema sveučilištu bez plastike.


Sveučilište ekološku osviještenost nastoji potaknuti i u svojih studenata, a dobar primjer pruža i svojim promotivnim materijalima koji uključuju višekratne staklene boce i bilježnice od recikliranog papira. Na tom tragu riječki SC prvi je u Hrvatskoj napravio važan iskorak izbacivši iz korištenja plastiku u dijelu gdje je to bilo moguće.


– Rezultat toga jest da se korisnicima prehrane u objektima prehrane SC-a Rijeka više ne nude plastične čaše i žličice. Plastične čaše zamijenjene su staklenim, a plastične žličice drvenim. Papirnate su vrećice zamijenile plastične. Također kako bismo smanjili upotrebu plastičnih boca, postavljeno je desetak fontana za pitku vodu. Na taj način nastojimo i promovirati upotrebu pitke vode sa slavine i potaknuti studente da koriste višekaratne staklene boce.
Već se godinama velika pažnja pridaje i razvrstavanju otpada, stoga su svi objekti opskrbljeni kantama za odvajanje otpada, kaže ravnatelj. Uz razne mjere u poslovanju kojima se želi smanjiti udio plastičnog otpada i tako doprinijeti zaštiti okoliša unutar Centra osnovana je i grupa »čiSTO%«, čiji je cilj očuvanje i zaštita okoliša te podizanje svijesti o štetnosti korištenja plastike za okoliš.