Veliki povratak

Studenti se od ponedjeljka vraćaju na riječke fakultete, nastava će većinom ići uživo. Evo tko će ići online

Ingrid Šestan Kučić

Mateo Levak

Mateo Levak

Na velikom broju riječkih fakulteta dvorane će se početi puniti već prvog dana listopada, kad je planiran dolazak brucoša, dok je masovni povratak studenata u klupe 4. listopadaRIJEKA – Idućeg ponedjeljka kreće veliki povratak studenata na fakultete, jer počinje nova akademska godina koja će u najvećoj mjeri krenuti uživo, popraćena epidemiološkim pravilima, ali iznimaka ipak ima, jer dio fakulteta odlučio je u jednoj mjeri već u startu primijeniti djelomičnu online nastavu.


Na velikom broju riječkih fakulteta dvorane će se početi puniti već prvog dana listopada kad je planiran dolazak brucoša, dok je masovni povratak studenata u klupe 4. listopada.


Iznimke


Međutim, na pojedinim visokoškolskim ustanovama odlučili su se za daljnje izbjegavanje masovnosti pa će tako Medicinski fakultet, kaže dekan prof.dr. Goran Hauser, u globalu predavanja održavati online, a vježbe i seminare onsite.
– Iznimka su i neka predavanja za manje skupine studenata koja će se također održavati uživo, ali u globalu predavanja će biti online, dok vježbe i seminare moramo održavati uživo, za to nema alternative, ističe dekan.


I Tehnički fakultet ulazi u skupinu visokoškolskih ustanova koje će dio nastave održavati online i to, pojašnjava dekan prof.dr. Duško Pavletić, na način da će se studenti rotirati na tjednoj bazi.


– Startamo u učionicama uz pridržavanje epidemioloških mjera, i to na način da će dio studenata nastavu slušati uživo, a dio će pratiti online u realnom vremenu te će se idućeg tjedna te dvije skupine studenata zarotirati. Vježbe će za sve studente biti organizirane uživo na fakultetu, a satnicu smo složili na način da studenti imaju dovoljno vremena za dolazak do fakulteta na vježbe ukoliko slušaju predavanje online, pojašnjava prof.dr. Pavletić.


I Ekonomski fakultet u novu akademsku godinu ulazi s hibridnim modelom nastave, a dekan prof.dr. Alen Host najavljuje da će se obavezni predmeti slušati uživo u dvorani, dok će se seminari i vježbe održavati hibridno.


– S obzirom na to da u dvorani prema epidemiološkim pravilima ne smije biti više od 100 studenata kako bi se ispoštovao propisani razmak bit će grupa studenata gdje će određeni broj predavanja pratiti online u realnom vremenu, kaže prof.dr. Host.


Takav slučaj neće biti na Fakultetu zdravstvenih studija, jer dekanica prof.dr. Daniela Malnar kaže da će sve studentske aktivnosti idući tjedan krenuti uživo.


– U situacijama kad nije moguće osigurati propisani razmak od 1,5 metara studenti će nositi maske, a ukoliko se može osigurati razmak, maske na predavanjima neće biti obavezne. Nemamo potrebe za organizacijom online predavanja, jer imamo dovoljno velike predavaonice, a vježbe smo i prošle akademske godine organizirali uživo uz redovno testiranje studenata, navodi prof.dr. Malnar.


Uživo s maskama


Studenti Učiteljskog fakulteta, kaže dekanica prof.dr. Lidija Vujičić, također će sve obaveze odrađivati uživo, ali uz obavezu nošenja maski i za studente i za profesore te uz skraćeni nastavni sat.


– Krećemo uživo s osiguranim razmacima među studentima i maskama. U dogovoru sa školama i vrtićima održavat ćemo i praktičnu nastavu u skladu s epidemiološkim pravilima. Nastavu smo skratili za 5 minuta, odnosno sat će trajati 40 minuta, a obavezno će biti i popisivanje svih studenata koji prisustvuju nastavi, objašnjava prof.dr. Vujičić.


Kompletna nastava uživo kreće i na Filozofskom fakultetu, a kako najavljuje dekanica prof.dr. Ines Srdoč Konestra i ta će visokoškolska ustanova nastavni sat skratiti s 45 na 40 minuta te će maske biti obavezne i za studente i za profesore


Pomorski fakultet, kaže dekan prof.dr. Alen Jugović, kreće s nastavom uživo, a iznimka su samo izborni predmeti na diplomskoj razini studija koji će biti organizirani online.


– Izborni predmeti na preddiplomskim studijima bit će uživo, ali na način da smo studente podijelili u manje skupine u slučajevima kad se nastava izvodi u manjim učionicama kako bismo dobili potreban razmak od 1,5 metara, kaže dekan.


Za sve redovite studente Građevinskog fakulteta također sva nastava u zimskom semestru održavat će se na fakultetu, dok će za izvanredne studente predavanja i dalje biti online, a vježbe i seminari na fakultetu. I na Pravnom fakultetu predavanja, vježbe i ispiti održavat će se na fakultetu, u dvoranama, a zbog propisanih mjera o ograničenju broja studenata, bez provjere COVID-potvrda, prisustvo na nastavi studijskih godina osigurat će se na način da će se studenti prijaviti u sustavu Merlin svakog kolegija, do maksimalnog broja nazočnih, a preostalim studentima će biti osigurano praćenje nastave online, odnosno prijenos iz dvorane.