Enormne cijene

“Strujni udar” na Korzu 16: Gradu Rijeci i njegovim tvrtkama struja skuplja za više od 100 posto

Damir Cupać

Foto: M. LEVAK

Foto: M. LEVAK

U prvom natječaju koji se mogao sklopiti na četiri godine Grad Rijeka je za nabavu struje osigurao 36 milijuna kuna, a HEP Opskrba ponudio je 56 milijunaRIJEKA – Grad Rijeka ni nakon dva provedena javna natječaja nije sklopio ugovor za opsrbu električnom energijom za gradsku upravu i 40 proračunskih korisnika. Razlog je previsoka ponuda HEP-a Opkrbe kao jedinog ponuđača i ako se po jutru dan poznaje, ne piše se dobro kućanstvima s cijenom energenata od proljeća ove godine. Jer, Grad je planirao izdvojiti za četiri godine 36 milijuna kuna za gradsku upravu i 40 proračunskih korisnika, a ponuda je iznosila više od 56 milijuna kuna. Na drugom natječaju ponovio se sličan scenarij.


Zajednička nabava


– Nakon savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo od 29. rujna do 5. listopada 2021. godine, u Službenom listu Europske unije (SL EU) i Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina 11. listopada 2021. godine objavljen je otvoreni postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od četiri godine za predmet nabave Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i 40 proračunskih korisnika za razdoblje od četri godine. Zajednički postupak javne nabave za svoje potrebe te u ime i za račun 40 proračunskih korisnika proveo je Grad Rijeka temeljem Sporazuma o provedbi postupka zajedničke javne nabave za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 4 godine koji je sklopljen 24. rujna 2021. godine.


Ukupna procijenjena vrijednost predmetne nabave iznosila je 32.270.293 kune bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), odnosno 36.465.431 kunu s uračunatim PDV-om, navode u Gradu Rijeci. Dodaju da se procijenjena vrijednost nabave temeljila na izvršenju okvirnog sporazuma za prethodno razdoblje od četiri godine koji su Grad Rijeka i proračunski korisnici sklopili s HEP Opskrbom, što je u rujnu 2021. godine iznosilo oko 21.897.000 kuna bez PDV-a, odnosno 24.743.610 kuna s PDV-om.
– S obzirom na to da je u prethodnom postupku javne nabave za četiri godine utvrđena nepromjenjiva jedinična cijena po stavkama ugovora te s obzirom na saznanja o povećanjima cijena opskrbe električnom energijom, Grad Rijeka je procijenjenu vrijednost nabave povećao za otprilike 30 posto. Nabava je provedena po kriterijima zelene javne nabave gdje je kriterij za odabir bila ekonomski najpovoljnija ponuda s omjerom cijene s PDV-om u iznosu od 90 posto te udjela električne energije iz obnovljivih izvora energije od 10 posto. Isti kriteriji primijenjeni su i u prethodnom postupku za četverogodišnje razdoblje. Jedinične cijene određene su kao fiksne za cijelo razdoblje trajanja okvirnog sporazuma, odnosno cijena ponude je bila nepromjenjiva, a godišnji ugovori bi se sklapali na temelju izvornih uvjeta iz sklopljenog okvirnog sporazuma i odabrane ponude, odnosno na temelju jediničnih cijena iz odabrane ponude, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Na objavljeni natječaj stigla je samo ponuda HEP Opskrbe u iznosu od 49.659.035 kuna bez PDV-a, odnosno 56.114.709 kuna s PDV-om.


– S obzirom na to da je cijena jedine zaprimljene ponude znatno prelazila ukupno osigurana novčana sredstva koja su već bila planirana s povećanjem od 30 posto u odnosu na prethodno razdoblje, ponuda je odbijena kao neprihvatljiva i postupak javne nabave je poništen 17. studenoga 2021. godine. Mjesec dana kasnije, nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objavljen je ponovljeni otvoreni postupak zajedničke javne nabave, ovog puta za razdoblje od dvije godine kako bi se skratio period vezanja uz fiksnu cijenu, kažu u Gradu.


Ponovljeni natječaj


– Dodatno, u ponovljenom postupku je propisano da je cijena ponude za drugu godinu promjenjiva, čime je ponuditeljima omogućena korekcija cijena temeljem izmjene indeksa potrošačkih cijena i to kako rizik od nekontroliranog rasta cijena na tržištu opskrbe električne energije ne bi trebali ugrađivati u cijenu ponude, a koja bi time bila i povoljnija za naručitelja. Procijenjena vrijednost ponovljenog postupka nabave za razdoblje od dvije godine iznosila je 16.238.722 kune bez PDV-a, odnosno 18.349.755 kuna s PDV-om, kažu u Gradu Rijeci.


Javno otvaranje ponuda održano je 14. siječnja 2022. godine. Zaprimljena je ponovo samo jedna ponuda ponuditelja HEP Opskrba u iznosu od 34.015.812 kuna bez PDV-a, odnosno 38.437.868 kuna s PDV-om.


– Kako i ova ponuda značajno premašuje ukupna osigurana sredstva za podmirenje troškova opskrbe električnom energijom, u ovom se trenutku još uvijek razmatraju mogućnosti koje Gradu stoje na raspolaganju kako bi se pronašao način osiguravanja normalne opskrbe električnom energijom u okviru ranije osiguranih sredstava. Također, o mogućim opcijama razgovara se i unutar Udruge gradova, s drugim gradovima koji su se našli u sličnoj situaciji i koji bi se mogli, zbog velikog povećanja troškova električne energije, naći u situaciji da sredstva za struju traže kroz rebalanse proračuna. Dodajmo, do odabira isporučitelja električne energije Grad Rijeka i proračunski korisnici koriste mogućnost isporuke električne energije koju pruža HEP Elektra putem javne usluge opskrbe električnom energijom u okviru zajamčene opskrbe, zaključili su u Gradu Rijeci.