Zamjena zemljišta

Što se to događa s projektom gradnje vrtića na Rastočinama? Evo što kažu u Gradu Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Foto Screenshot

Foto Screenshot

Početak izgradnje usporio je dogovor Grada Rijeke i tvrtke Sigma o zakupu zemljišta namijenjenog vrtiću, a radi organizacije njihova gradilišta stambeno-poslovnog kompleksa. Grad Rijeka prihvatio je taj zahtjev jer će se time stvoriti pretpostavke za povećanje kapaciteta na 10 odgojnih skupina. No, dok se zamjena zemljišta ne riješi, ne može se ni očekivati raspisivanje natječaja za izvođača radovaRIJEKA – Iako su planovi za izgradnju novog vrtića na Rastočinama krenuli još u srpnju 2018. godine, kad je Ministarstvo demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Gradu Rijeci dodijelilo je 119 tisuća kuna za realizaciju tri vrtićka projekta, za sad se još uvijek ne zna kad će radovi izgradnje budućeg vrtića početi.


Naime, sredstva dobivena prije godinu i pol bila su namijenjena za izgradnju novog vrtića na Rastočinama te uređenje okoliša vrtića Galeb i Gardelin, a tom prilikom u Gradu su napominjali da ukupna procijenjena vrijednost izrade projekta novog vrtića na Rastočinama te vanjskih uređenja vrtića Galeb i Gardelin iznosi 720 tisuća kuna, od čega će 16,5 posto biti financirano odobrenim sredstvima Ministarstva, a preostalih 83,5 posto ili 601 tisuća kuna izdvojit će se iz proračuna Grada Rijeke.


U međuvremenu je napravljena projektna dokumentacija, dobivena je građevinska dozvola za novi vrtić, a u cijelu priču se uplela i tvrtka Sigma d.o.o. koja u neposrednoj blizini gradi stambeno-poslovni kompleks na površini ex Instalatera.


Postojeći neadekvatan
– U međuvremenu, na površini ex Instalatera, zapadno od lokacije dječjeg vrtića, tvrtka Sigma d.o.o. obavljala je pripreme za gradnju stambeno-poslovnog kompleksa. U sklopu toga tvrtka se obratila Gradu s molbom za zakup zemljišta namijenjenog izgradnji vrtića radi organizacije gradilišta, odnosno izgradnje građevne jame i podzemne garaže.


Uvažavajući potrebu pomirenja prostornih potreba za izgradnju te smanjenja utjecaja buduće izgradnje na uvjete života i rada građana stambenog područja Rastočine, Grad Rijeka prihvatio je zahtjev, te će u zamjenu za korištenje zemljišta tvrtka Sigma ustupiti Gradu Rijeci zemljište u svom vlasništvu koje se nalazi po obodu planirane građevinske čestice.


Realizacijom ovakvog sporazuma omogućit će se povećanje površine građevne čestice budućeg dječjeg vrtića i stvoriti pretpostavke za povećanje kapaciteta na 10 odgojnih skupina, ujedno i najveći zakonom utvrđeni broj skupina, pojašnjavaju u Odjelu gradske uprave razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.


Drugim riječima, dok se zamjena zemljišta ne riješi, ne može se ni očekivati raspisivanje natječaja za izvođača radova. U Gradu su svjesni da je postojeći vrtić koji danas djeluje unutar gradskog naselja Rastočine neadekvatan i prema standardima građevina predškolskog odgoja i prema potrebama postojećeg i budućeg stanovništva tog područja.


Strmi pokosi


– Stoga je pokrenuta izrada projektne dokumentacije za gradnju novog dječjeg vrtića na slobodnoj površini, građevnoj čestici površine 4.356 četvornih metara koja je za navedenu namjenu planirana Detaljnim planom uređenja dijela stambenog područja Rastočine i za koju su tijekom posljednjih godina u cijelosti riješeni imovinskopravni odnosi u korist Grada Rijeke.


Izradu dokumentacije koordinirao je Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke u suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke te ustanovom Dječji vrtić Rijeka. Dokumentaciju je izradila tvrtka DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. iz Nijemaca te je u rujnu prošle godine ishođena građevinska dozvola za njegovu gradnju, pojašnjavaju u Odjelu.


Vrtić je projektiran za devet odgojnih skupina: tri odgojne skupine za djecu jasličke dobi i šest za djecu vrtićke dobi, a zamjena zemljišta omogućit će kapacitet za još jednu dodatnu skupinu djece.


U Odjelu napominju i da je cijena gradnje prema projektantskom troškovniku, a koja uključuje i unutarnju i vanjsku opremu te inventar, u fazi procjene zbog izrazito nepovoljnih uvjeta izgradnje, odnosno izuzetno strmih pokosa na gotovo trećini terena koji posljedično tome zahtijevaju vrlo velike iskope i wznačajne armiranobetonske radove vezane uz izvedbu zidova, osiguranje pokosa i slično.


Pristup iz Ulice Petra Kobeka


Od pratećih prostorija projektirani su uredski prostori za voditelja ustanove, za članove stručnog tima i za odgajatelje te prostorije tehničkog dijela vrtića s priručnom kuhinjom i pomoćnim sadržajima.


Vrtić će imati i višenamjensku dvoranu od 160 četvornih metara površine, garažu i vanjsko dvorište s 27 parkirnih mjesta te dječja igrališta i terase, odvojeno za jasličku i vrtićku djecu. Pristup do građevine, i pješački i kolni, bit će iz Ulice Petra Kobeka.


Građevina dječjeg vrtića organizirana je na dvije etaže, odnosno sastojat će se od podruma i prizemlja te kata, na ukupno 2.855 četvornih metara građevinske bruto površine. Sve su prostorije pristupačne osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a jedna vrtićka skupina je prilagođena djeci s posebnim potrebama pa je ukupni kapacitet predviđen za 154 djece. U projektu su primijenjena rješenja ekološki održive gradnje kao što su solarni kolektori za zagrijavanje vode te korištenje oborinske vode u sanitarne svrhe.