Ublaženi kriteriji

Srednjoškolci i studenti odsad lakše do stipendije Grada Rijeke. Novim odlukama ublaženi su kriteriji

Ingrid Šestan Kučić

Novi kriteriji za dodjelu stipendija bit će na snazi već od ove školske, odnosno akademske godine / Foto Angela MAKSIMOVIĆ

Novi kriteriji za dodjelu stipendija bit će na snazi već od ove školske, odnosno akademske godine / Foto Angela MAKSIMOVIĆ

Izmjenama odluke djelomično se ublažavaju uvjeti stipendiranja i to kriteriji vezani uz prebivalište, ECTS bodove i ograničenja vezana uz primanje stipendija iz drugih izvora te se mijenja rok za objavu natječaja za stipendijeRIJEKA – Srednjoškolci i studenti ove će školske i akademske godine lakše doći do stipendija Grada Rijeke, jer donesene su nove tri odluke koje se tiču stipendiranja učenika i studenata i to onih koji se natječu za stipendije po socijalnim kriterijima i onih koji se natječu po kriteriju darovitosti te o stipendijama za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.


Tim se odlukama djelomično ublažavaju kriteriji stipendiranja i to kriteriji vezani uz prebivalište, ECTS bodove i ograničenja vezena uz primanje stipendija iz drugih izvora te se mijenja se rok za objavu natječaja za stipendije. U kontekstu prebivališta novim odredbama odluka ublažavaju se uvjeti za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik ili student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno predlaže se odustajanje od uvjeta da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.


Smanjenje bodova


Za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke kriterij je upis u tekuću akademsku godinu i postizanje općeg uspjeha u prethodnoj godini obrazovanja, konkretno srednja ocjena od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova, a do sada je ta granica bila najmanje 55 ECTS bodova.


Manji bodovni prag i za socijalne stipendije 


Bodovni prag s 55 na 50 ECTS bodova spušta se i za stipendije koje se dodjeljuju prema socijalnim kriterijima, a za dodjelu tih stipendija promijenit će se i sastav te broj članova povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata. Cilj je te promjene aktivnija provedba politike za mlade na lokalnoj razini. Brojni europski i nacionalni dokumenti ističu važnost osiguravanja aktivne participacije mladih u razvoju i implementaciji javnih politika, osobito onih kojima se uređuju pitanja od iznimnog značaja za same mlade, poput sustava stipendiranja. Kroz praksu je utvrđeno kako je doprinos mladih osoba pri izradi uvjeta i kriterija po kojima se dodjeljuju stipendije iznimno bitan i koristan jer se u konačnici ti uvjeti i kriteriji na njima primjenjuju.


Grad Rijeka potpisnik je Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini koja teži unaprjeđenju odlučnosti, samostalnosti i pristupu pravima mladih te se nametnula potreba za uključivanjem predstavnika mladih u Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, a na prijedlog Savjeta mladih Grada Rijeke. Ujedno će se povećati i broj članova povjerenstva s tri na pet, a s ciljem dodatnog unaprjeđenja sustava dodjele stipendija prema socijalnim kriterijima i istovremeno adekvatne zaštite privatnosti posebno ranjive skupine mladih inicijali pristupnika zamijenit će se šiframa.

Također, mijenja se uvjet pod kojim učenici srednjih škola i studenti ne mogu u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. Ovaj se uvjet mijenja na način da učenik ili student ne može primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora, odnosno županijskih i državnih, ali može biti korisnik drugih stipendija.


Uvedena je i mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije, a to je do kraja kalendarske godine. Razlog tome intencija je utvrditi koji su učenici i studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora, kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.


Usklađenje rokova


Do sada se često događalo da učenici i studenti koji su potpisali s Gradom Rijekom ugovor o stipendiranju naknadno postanu korisnici neke druge stipendije zbog boljih financijskih uvjeta pa je ugovor o stipendiji valjalo raskinuti te je učenik bio dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u toj školskoj godini. U cilju okvirnog vremenskog usklađivanja objava natječaja Grada Rijeke i ostalih natječaja za dodjelu stipendija iz javnih izvora, pristupilo se izmjenama Odluke u dijelu mogućnosti produženja roka za objavu natječaja do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj. To bi usklađenje rokova s drugim stipendijama iz javnih izvora trebalo doprinijeti smanjenju broja neraspodjeljenih stipendija Grada Rijeke, odnosno trebalo bi povećati broj stipendiranih studenata na godišnjoj razini.