Nije bilo zlouporabe

SLUČAJ PRELUK: USKOK odbacio Burićevu prijavu protiv Obersnela

Damir Cupać

Foto: M. Aničić

Foto: M. Aničić

Ocijenjeno je da nije postojala namjera Vojka Obersnela o pribavljanju imovinske koristi RC-u, a na štetu Grada RijekeRIJEKA USKOK je odbacio kaznenu prijavu predsjednika nezavisne liste Bura i gradskoga vijećnika Hrvoja Burića koju je on podnio protiv riječkoga gradonačelnika Vojka Obersnela zbog zlouporabe položaja i ovlasti u vezi sa zemljištem na Preluku za koje je potpisan ugovor o dugoročnom najmu s tvrtkom Raiffeisen consulting (RC). Zamjenica ravnateljice USKOK-a Jasna Jurković Kralj ocijenila je nakon provedenog postupka da nije postojala namjera Vojka Obersnela o pribavljanju imovinske koristi RC-u, a na štetu Grada Rijeke.


Štoviše, u USKOK-u su mišljenja da su postojali valjani ekonomski i drugi opravdani razlozi za ugovaranje dugoročnog najma radi realizacije projekta Preluk koji je zacrtan još 1993. godine, imajući u vidu nemogućnost stjecanja vlasništva zbog nedostatka sredstava u gradskom proračunu i realizacije drugih kapitalnih projekata u to vrijeme. U rješenju USKOK-a navodi se i da su odgovorne osobe RC-a potvrdile da je za prodaju nekretnine trećima bila potrebna suglasnost Grada Rijeke, a koju RC nije zatražio.


Hrvoje Burić u nekoliko je navrata prije podnošenja kaznene prijave ocijenio da je Grad Rijeka oštećen u cijelom tom aranžmanu, a za taj posao prozvao je Vojka Obersnela.Valja podsjetiti da je RC kupio zemljište na Preluku 2006. godine od tvrtke Trgovačko Opatija koja je bila u stečaju. Krajem studenoga 2006. godine Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo je odluku da će potpisati ugovor o dugoročnom najmu zemljišta s tvrtkom RC.

Veličina nekretnine je gotovo 60.000 kvadrata, a mjesečna cijena najma je 0,29 eura po kvadratu, odnosno godišnje oko 200.000 eura. Ugovor je potpisan na 15 godina. Burić je u kaznenoj prijavi naveo da za takav aranžman nije bilo ekonomskog opravdanja, a cilj je bio pribavljanje imovinske koristi RC-u.
Prema nalazima Državne revizije i podacima navedenim u rješenju Uskoka, Grad Rijeka je do 30. travnja 2018. godine na ime najma platio 21 milijun kuna, a u isto vrijeme je dajući u podnajam zemljište uprihodovano oko pet milijuna kuna. RC je zemljište prodao tvrtki Sea Quest Property Developments za 3.350.000 eura. Burić je ocijenio da je time Gradu Rijeci počinjena šteta od oko 16 milijuna kuna.USKOK je prihvatio argumentaciju da je RC morao obavijestiti Grad Rijeku o prodaji, a da nije bilo namjere pribavljanja koristi svjedoče i postupci koje je Grad Rijeka pokrenuo nakon prodaje zemljišta, a da bi zaštitio svoje interese.


Nakon rješenja Uskoka jasno je da gradonačelnik Vojko Obersnel može mirno spavati kada je ovaj predmet u pitanju. A je li poslovni aranžman, za koji je i Obersnel priznao da bi bio možda drugačiji da je znao da će doći do ekonomske krize zbog koje se nije mogao naći ulagač u projekt Preluk, štetan za gradski proračun i koliko, pokazat će okončanje postupaka koje je Grad Rijeka pokrenuo protiv RC-a jer je zemljište prodano po znatno nižoj cijeni od tržišne i bez suglasnosti najmoprimca, odnosno Grada Rijeke.