S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Miki ima preporuku, a mane će zakon

Slavica Mrkić Modrić

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

I već san se otela obrnut i poć dalje rivat nos kamo mu ni mesto kad z krajičkon oka na onoj harte za potpiševanje vidin da j’ na koncertu bil glavon i bradon Miki MausKako si va ovoj zemlje privatiziraju, vranić me zel ako neću i ja pa ću lipo najprvo momu susedu Josipu, momu Meksu, čestitat rojendan i zaželet mu se najbolje i najlipje za celi život. Ekola, sad moremo dalje, a dalje je vavek isto – si smo zmućeni okolo te koroni.


A ča smo deštardi, to j’ čudo. Počevši od mane pa nadalje. Namesto da budemo bolji, se huji i huji smo. I sopeta, počevši od mane pa nadalje. Celo jutro zijan na mater aš njoj je uspjelo ono ča nikomu do sada ni, baren ča ja znan – šundrat aluminijsku stolariju tj. poneštru.


Rekla san njoj da j’ Čak Noris za nju miće dite i da bi se o njoj vici trebeli povedat, a ne o njemu. Poslala me j’ kamo me obično pošalje i naravno da ni ona niš razbila. Gospe zvanoj Savršenstvo to se va sto životi ne bi moglo dogodit.
Kako nikoga drugoga ni bilo stanjenoga, a i da je zapiranje i opiranje vrat i poneštar je njeji sektor va ki se mi ne pačamo, zaključak je bil da ako ni ona, nima bit ki drugi ako ne mačak. Najme, niki drugi ne biva va kuće.


A on je i inače kriv za se ča ona zafriga. Va takoveh se situacijah vavek domislin na jedan stari film, ne znan kako se zove, va komu j’ jedna gospodska familja imela jako jako staru divicu ka njin je bila jako draga pa su ju držali delat da se osjeti korisnun.


Zaspraven njin je bila kod član familje i to on ki se jako štima i koga se sluša. Sa j’ ona bila na mestu osin z jednun stvari. Kada god bi se sprignula za stavit kafe ale ča na stol bi prdnula. Da njoj ne bi bilo neugodno brzo bi neki od familje počel zijat na pasa.


Eto, tako i pu nas leh ča moja mat razbija, a namesto pasa imamo mačka. A zač san jadna na se? Zato aš stalno zijan. Fitilj mi je se kraći i kraći. Vrime mi j’ za poć na ferije aš ako ovako nastavin kad ne bude nikoga blizu mane počet ću zijat sama na se.


Zijala san i ki’vo večer. Na koga? A ča ja znan na koga, na nikoga odrejeno ma va moru besed ča san jih popljuskala spominjal se j’ nimalo po lipomu i virus, i Stožer, i njegove sakramenske preporuki, i bedasti ljudi.


Najme, bila san na jednomu koncertu. Zaspraven ne bila – pasala leh da zadovoljin znatiželju. Silno me j’ zanimalo kako će organizatori ispoštovat preporuku Stožera i će ju ale ne. I ča? Dojden i malo se nadzirnen.


Va prvi mah pomislila san – saka čast dečki, se j’ jušto kako j’ Stožer preporučil. I ograda, i ono za ruki špricat, k tomu j’ i jako lipo dihalo, nisu kako neki va bocicu leli pitaj Boga ča. Nadalje, i harta na ku se popišivaju si oni ki gredu nutar, ime i broj telefona, zlu ne trebelo.


Tuliko i tuliko ih je moglo va ograjen prostor, a da se ne prekrši preporučena socijalna distanca i bome ih je jušto tuliko i šlo nutar. To ča j’ z druge bandi ogradi bilo vagun njih natiskaneh jedan na drugoga ni problem organizatora leh oneh ki donose preporuki, a ne befeli.


Va konačnice bit će to problem seh nas, ma dok z riti dojde va glavu pamet se naputuje. I već san se otela obrnut i poć dalje rivat nos kamo mu ni mesto kad z krajičkon oka na onoj harte za potpiševanje vidin da j’ na koncertu bil glavon i bradon Miki Maus.


Protaren oči i opet pogljedan. Zbilja je. E, da j’ samo on. Bilo j’ na tomu koncertu više crtaneh leh stvarneh ljudi, a bome to ča mrtvi glasaju već ni neka novitada, novitada je ča mrtvi gredu i na koncerti. A ča j’ bilo poznatoga stranoga svita i to ćeš sportaši, ćeš glazbeniki, ćeš modneh mački.


Ma, Wudstok je drek na špice naspram ovoga dogajanja. Jasno van je – ljudi su nesnagi. Misle da su si jako šegavi ako se potpišu kod Miki Maus ale Luka Modrić i kladu zmišljeni broj telefona.


Popisivači njin niš ne moru aš legitimirat ljudi sme leh policija, aš Stožer preporučuje, ne naređuje i eto ti prilikeida bedasti sopeta odrede budućnost. Srića da j’ bend bil glasan pa se ni čulo kako deren i po narodu i po države aš bin finila vrešt.


Ja, neće Miki Maus aš ima preporuku, ma ja bin aš iman zakon. I kako čovik neće zijat, kljet i grdo govorit? Se j’ poznopak ale kako bi mi rekli – se j’ šlo mater ženit i to ako govorimo o Vukovarsko-srijemskoj županije va susjednu županiju, va koj Stožer ni dal urdin o vjenčanju va krugu obitelji. Šegavo za ponemet. Ne da mi dojde da zijan leh da vrišćen.