Kamika s mora

Slavica Mrkić Modrić: Otok ki j’ bil dug, sad je predugo

Slavica Mrkić Modrić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Računica njin stoji, ma nekako mislin, uza se prelipo rečeno o Tovarećoj mužike i Dugomu otoku da će mi isti za ubuduće bit, kako bi moja mat rekla ne dug leh predugoDa se leto i ja baš neš preveć ne štimamo, to ni nikakova novitada, a ona poslovica ka govori da nesrićan čovik, kad i na hrbat pade miša zlomi, e to j’ živa istina. Ni da iman miša ma se ćutin kod vlasnik prekinjenoga, aš kako drugačje protumačit da jušto va dani kad ja moran poć na Dugi otok, meteorolozi najavljuju tempereture veće od 35 stupnji.


Ma, nisan ni otela gljedat te prognozi aš san mislela da ako manje znan, manje će mi bit teplo. Još san i va autu pokrila oni displeji ki pokažuju se ono ča ja ne otejen znat – od temperturi, do brzine vožnji.


A da j’ to se, ma ni aš su za pasani vikend govoreli kako će bit opća navala turisti na Hrvacku ča znači i na cesti, trajektne luki, trajekti i slično. Da ti pas mater kurbu prasicu i pol, namaljala san po kuće i još puno grdeh besed rekla, i to puna dva dana prvo leh san partila va Sali.
Mat je ov put bila jako šegava, ma ni zucnula ni na moje sovanje leh me j’ smiron pitala – je ta otok dugo? Rekla san njoj:


– Ne kladaj mi sol na ranu. Ne zove se Dugi otok zato aš je dugo leh zato aš je dug. Ti je sad ćaro, pitan ju.


Rekla j’ da je ma da sedno ne zna kade j’ ta otok ki j’ tako dug. Onput me je bombardirala z pitanjimi va koj je županije i kuliko je tamo bolnih od korone. Kada smo i to pobrojile pušćala me j’ na svetomu miru da se odbavin, mahnula mi i vrnula se svojoj serije.


Za pravo reć, baš me j’ šokirala aš do sad je baren rekla – javi se kad dojdeš, a ov put ni to. Tako napol odbavna šla san kamo san morala i taman kada san mislela kako si ti turistički prognostičari, da oprostite – seru, aš nigdere ni gužvi, ni kolone, pa ni na rotoru va Novomu, evo je i to na uzbrdice od Senja za Žutu lokvu.


Bolje da ne znate ča san sega »zmolila«, a zaspraven niki ni kriv leh, a ne, ne ja, ako ste to misleli leh moj kolega ki j’ kasnil va startu pol ure. Verujte ne biste mu rad bili va kože aš tri i kvarat, mi ni blizu Žute lokvi, a trajekt gre na četire i pol. Da skratin – dospeli smo.


Va Gaženice smo bili jušto na 16.22 minuti i to z kazaljkun od benzina ka j’ već davno pozdravila rezervu. A ča sad, pitan ga ja – na trajekt smo dospeli, ma bez benzina ćemo ostat dočin se z njega skrcamo, a prva j’ pumpa dvajset kilometri dalje.


I znate ča j’ rekal – imamo još osan minuti, dospenen tu preko na pumpu. Ako ga onda nisan zadavila, mislin da ga nikada neću. K tomu j’ još rasparal karti za trajekt kada ih je skosal z ruksaka pa mu j’ del z barkodon odletel, pa ga j’ po Gaženice lovil doklen smo deško na naplate i ja curali od smeha, i konačno kad je se bilo za ukrcat se, ta ukrcaj nikako da krene.


Vane 40 stupnji, leh čekan da me galeb posere, a asfalt usisa, četire kolone, ni jedna nanke maknut. Opet gre lumen od kolegi pitat da ča je, kad je dobil odgovor da trajekt tanka gorivo i da još sigurno neće deset minuti počet pušćevat auti, on je lipo njemu rekal da kada j’ tomu tako mi gremo na pumpu, pa ako smo mi njih tuliko čekali neka i oni nas počekaju ako slučajno zakasnimo.


Čovik je bil zbunjen tulikin nemilon pa j’ leh rekal – OK. Uglavnon, nisu nas morali čekat, se smo dospeli i još smo mi čekali njih. Zbilja, ča južnije to kružnije. Da pu nas na Valbiske ale Meragu neki na 40 stupnji čeka već od pol ure ukrcaj na trajekt do kraja svita bi bilo čut kako smo vrite.


A uvde, niki ni bu, ni mu. Još je jedan čovik rekal da ča se jadimo, da vrag zel i prišu. Najraje bin mu bila prišila jednu ćepu, ma kad malo bolje razmislin – tr ima pravo. To ča smo mi zakasnili na brod od Tovareće mužike, to ni ničigov problem leh naš.


Ma intanto ni bil ni naš, ionako va toj vale š njimin bili lani, a na to ča nas je zanimalo smo arivali. Ono na ča nismo bili spremni su cjeni ke vladaju na otoku. Rekla san van – bili smo lane i ni da nan je prvi put, ma oni namesto da ako već ne gredu šoto, baren ostanu na istomu, oni su krešili, pa najobičniji hamburger ne moreš pojist za manje od 55 kun.


O semu drugomu bolje da van ni ne govorin. Bočica mineralne je sedavnajst kun pa se ti mineraliziraj! Pitan da ča su ponemeli, a odgovor ki san dobila glasil je:


– A ča, sezona je kratka, zima i korona preduge, pa oderi dok moreš.


Računica njin stoji, ma nekako mislin, uza se prelipo rečeno o Tovarećoj mužike i Dugomu otoku da će mi isti za ubuduće bit, kako bi moja mat rekla ne dug leh predugo.