S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Maternice i materina

Slavica Mrkić Modrić

Korzo / Foto Damir ŠKOMRLJ

Korzo / Foto Damir ŠKOMRLJ

Jedni će dignut plaći, jedni će školanimi dat da cel dan budu va škole kako bi roditelji malo počinuli, jedni se pačaju va maternice, drugi na fino šalju va materinu, jedni će spušćat PDV-e, drugi će dignut sigurnost va zemlje na zavidnu razinuNe znan kako vi, ma ja komać čekan da fine ti izbori pa da sopeta imamo mir. I mi, i oni ki su se zapisali na te silne biračke listi. Neki govore da ćemo pokle zibiranja sopeta imet i pojačane korona meri, ma ja nekako mislin, zaspraven se nadan da to neće rabit. A ako ćemo zaspraven zaspraven, onput priznan da san kod noj, da rivan glavu va pesak i pravin se koda su ovi novi broji zaraženeh leh još jedna repriza va moru repriz ke nan serviraju se televizije. Već ne znan ča j’ bilo, ča ni.


 


Koda stalno živejen nekakov paralelni svemir. A ča? Van koda ni tako, koda niste sa ta obećanja ka čujete sada već čuli pred si prethodni izbori? Jedni će dignut plaći, jedni će školanimi dat da cel dan budu va škole kako bi roditelji malo počinuli, jedni se pačaju va maternice, drugi na fino šalju va materinu, jedni će spušćat PDV-e, drugi će dignut sigurnost va zemlje na zavidnu razinu.
 


Jedni tende poljoprivredniki, drugi intelektualci…, i tako bin mogla do jutra jutro. Uglavnon, zlatneh ust nan ne fali, a narod pokažuje srednji prst. I ne leh narod. Ča se tiče toga sakramenskoga prsta neću o njemu aš saki ima pravo na mišljenje kod i na način s ken će to mišljenje prezentirat va javnoste. Javnost pak ima pravo reagirat na ta prst ako ju je volja, ma niki nima pravo govoret kako će ako dojde na vlast dat ljuden po prstimi. Pa ni tatimi aš njin po prsteh more dat jedino pravna država, a ona to rešava dugoročno, pa ni straha da će neki prez prsti ostat.


Sad ki se sako malo posklizne, ki j’ Trabant, ki će ako pasa va Sabor bit teška konkurencija Pernaru, ne pojida i ne zanima me aš znan ki se va konačnice vavek najde na tankomu ledu. Ki? Narod, ki drugi?


 


Kad projde situacija »kruha i igara« bit će jadna nan palenta aš z namin običnemi će se oni posebni se već igrat, a mi ćemo kruha se manje imet. I nisan ja sad niš novoga rekla aš ta igra maški i miša, tuliko j’ već poznata da j’ dosadna.


Ono ča ni dosadno, a sama ne znan reć kakovo je, je reklamni plakat ki j’ osvanul na mestu za oglasi ukljepanom na autobusnu stanicu na Kozale. Niste videli? E, pa sad ću van ja to povedat. To van zgljeda ovako – na busnoj stanice piše ka je, piše »Groblje Kozala«, a valje spod natpisa je reklamni plakat na komu je jedno velo zeleno oko spod koga piše »vidimo se«. I to van je jedina »istina« za ku va ovomu predizbornomu vrimenu zbilja znan da j’ istina. Ne verujete va ovo ča san van povedala – hote na Kozalu pa se uvjerite.


 


Ja, da ne pozabin, ki’vo dan mi poveda suseda da j’ na Korzu bil skup esdepeovci 8. izborne jedinice i da su delili baš lipe četki. Tuliko lipe da se j’ prvo izbori izborila za dve. Pitan ju da kakove četki, a ona odgovara da ča kakove četki, pa one za očistit korupciju. Pitan ju da ča j’ pu nje doma tuliko korupcije skloneh kad je šla po dve škartači, a ona će na me ofenđeno – znaš ča, najprvo ti spred svoje kući počisti, a onput se zabadaj va moje dvorišće. Niš njoj nisan rekla, aš je se ona sama rekla. Zbilja mi ni ćaro zač me od onda pozdravi huje leh bi kašku da njoj se na put rastegne.


 


Ona ka me još vavek pozdravlja kada se utaknemo, a ki put i zazove je Vlasta Sušanj Kapićeva. I tako j’ zvala ki’vo dan. Govori da j’ promenila zanimanje. Sad ja, znajuć da Vlasta voli škerac, a domišljajuć se kako smo za Dan žen va Trsatskoj knjižnice mašile o prostitucije, ma koda smo toga časa z »dela« došle odgovaran – ča već niš kurberaj, a razumen leta su, korona je, a klijentela je se huja i huja…


– Vranić te dal, kakov kurberaj, nadelala san tuliko pekmeza da ne znan kamo ću š njen, a i va vrtu mi j’ se rodilo pa si mislin da j’ najbolje da opren OPG.


To van je kad van je zajik brži leh je on sled pameti ča ju imate. Ako j’ ki zainteresiran za opegeovku va nastanku i njeji pekmezi, a si znate da poetesa Kapićeva kako piše stihi z dušun tako i kopa, seje, sadi i pekmezi dela z dušun, javite se aš moran nekako popravit ono ča j’ zajičina šundrala. Ma ni mene radi Vlaste, ona zna da nisan normalna, leh mi j’ bobić neugodno radi parona, šjor Veljkota. On me ne pozna pa bi me mogal ozbiljno i shvatit. I sopeta dohajamo do one – ki se pača va tuju maternicu fini va materinoj. Pomorite mane sirotu, da prepasan sramotu!