S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Mala polnoćna muzika od zajika

Slavica Mrkić Modrić

Ona spi va kamare, baren ja tako mislin aš ju ni čut povedat i jušto kada j’ Mile Vrbica počel pjevat »Mene cura moli, da spavamo goli...« čujen ju kako nastavlja »a, ja neću, bojim se ozepst ću«Od zadnji put kada smo ćakulali zakljela san 1589 put, od toga grdo 89 puti, za leh jedan Očenaš i jednu Zdravo Mariju 1400 put, a oneh sto pasalo j’ prez ikakoveh simptomi. Ekola, to j’ moja statistika za pasanu šetemanu. Intanto, znemin se sako jutro dočin se stanen aš još ni ne opren oči, a već odslušan reprizu seh statistik ke j’ mat čula od ranoga jutra na radiju.


Srića od Boga ča ne ume na društvene mreži aš, verujte finila bin na psihijatrije. Ovako još nekako, ma ne znan do kada. Aš ni to leh naslihat broji leh je to i dešifrirat ča mi zaspraven govori aš njoj su se županije osin Istarske, Ličke i naše, ča bi se reklo – špansko selo. Se ča j’ dalje od Gornjega Jelenja njoj je Slavonija, a se dalje od Senja već njoj je Dalmacija pa su tako njeja izvješća, kad ja ne bin bila tako nervozna, zaspraven zanimljiva.


A ča se voli karat, e, nisan još takovu svadljivicu upoznala. Leh za primjer – skopala san na Jutjubu se epizodi kultne serije »Kuda idu divlje svinje« i komać čekan povečerje, a to j’ pu nas negdere okol pol noći da na svetomu miru pogljedan neš ča san zadnji put gljedala kada san imela sedan let. Ona spi va kamare, baren ja tako mislin aš ju ni čut povedat i jušto kada j’ Mile Vrbica počel pjevat »Mene cura moli, da spavamo goli…« čujen ju kako nastavlja »a, ja neću, bojim se ozepst ću«.
I evo zmaja va flanelskoj spavaćice seda kraj mene i ne prestaje mlet kako j’ to stara serija, kako će ovaj ovoga, onaj onoga… zabadava ja govorin – muč, niš ne čujen i muč, ne govori mi ča će bit. Ona odgovara – tr si to već gljedala. Pas mater, san ma san bila mića pa se ničesa ne domišljan. Promumlala je – aš si i onda bila bedasta i za sled vrimena zamučala. Onput je tamo neki rekal da j’ neki z Rešetari, a on drugi z Cernika, a ona govori – vidiš, jedan Kastavac, a drugi Gromičan, ma njin va govoru ni poznat. Ja obrnen z očijami i va času postajen Sizif. Govorin:


– Mama, ovi Rešetari i Cernik se nalaze va Slavonije.


A ča mi j’ to rabilo? Počela j’ rigat vatru!


– Telice da telice, neće mane delat bedastun bedasteja od mene. Valjda znan kade j’ Cernik, a i kade su Rešetari. I ne seri!


Govorin joj – ti ne vređaj aš jedan je Obersnel. Leh on more reć nekomu ne seri i pasat z opomenun. Ja ću tebe deložirat bez ikakove opomeni. Ov Cernik i ovi Rešetari su va Slavonije i šluz. To ča si ti zemljopisno nepismena, to j’ tvoj problem.


Stala se je i deložirala se sama, a ja san se mogla pozdravit z gljedanjen serije aš njeje namaljanje va stilu »ča san ja Bogu kriva da se j’ baš pu mane ovakova nesnaga rodila, ča se ovako poveda z staricun materun, videla biš ti da ti je otac živ, šešnajst let san te školovala, sprotun ti hodila kad bi po škuren doma dohajala, se san za te dala, a ti mi tako vrnjaš…«


Naslišan, nervoz se menja va grizodušje i najraje bin samu sebe zićepala. Molin Boga leh da ne počne još i plakat aš onput mi ni sna celu noć. Brzo zapiran televiziju i bižin spat prvo leh zasuzi. Čujen još – njoj su divi prasci važneji od materi.


Dobro j’ govorila pokojna ta i ta »bolje bi bilo da san rodila kamik da prasica onu stvar češe leh ovo ča san rodila«. Stanen i pitan se – gren ju ubit ovoga časa ale ću ju jutra. Doklen ja mislin, čujen da ona već hrče. Ne leh ovci, se višnjevarsko nekadanje blago više put san do jutra pobrojila, a kad san se sa zmorena stala i va kuhinju došla dočekalo me je:


– Ja, ki po noće pohaja, ta po danu spi. Briga tebe ča j’ va Hrvackoj već od sinoć do danas preko devedeset noveh bolneh od koroni, ča san se ja živa pojila za te, stalno klatiš, a niš ne paziš. Avah je mane, celi život moran za te mislet. Na, ni sada nisi ruki oprala, a za stol si sela.


– Mama, spala san, nikako nisan mogla ruki zablatit, pravdan se ja kod otrok od pet let.


– Niš ja tebe ne verujen, nego si čula da naša Kolindica gre na Olimpijadu?


O Bože dragi, opet je se pomešala. Poučena iskustvon od noći leh san rekla – ši, da j’ najbolja va discipline grljenja. Odgovor ki san dobila glasil je – ne seri i nikada ne zavidi drugomu.


Neka j’ ona mane živa pa Rešetari i Cernik moru bit i na Marsu ča se mane tiče.