S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Dosti karanja aš jedan je Pinokio!

Slavica Mrkić Modrić

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

Neka oni vode svoji rati, na nan je ionako da na izboreh sinjamo ono ča nan je srcu drago. Leh, moran priznat - moje srce baš ne trza ni na jednu ponuđenu opciju pa će najprvo ostat va koalicije samo sobunSopeta se karaju. Ki? Pa celi državni vrh. Najprvo mi dojde da jih seh oćepan i pitan da se takove besedi priliče ljuden na njihovoj pozicije, a onput mi je jedan sled i drago aš to ča se karaju znak je da smo se vrnuli va vrime prvo koroni i leh nastavili tamo kade nas je ta sakramenska pandemija fermala. Niš ona ni promenila.


Naslišen ljudi i vidin da sopeta jašu partizani, ustaše, četniki i si slični, da sopeta tati delaju tuta forca i da se jedina turistička destinacija va Hrvackoj ka se ne mora pojidat će ale neće prehitit lanjski rekord zove Remetinac. Remetincu ni korona ni mogla niš. A to ča se opira istoimeni rotor, to j’ još jedan sinjal kako iman pravo, aš ča bi delali rotor da ni gnjeta?


Pušćajmo rotor i vrnimo se na državni vrh. Sad ča j’ ki komu rekal, ki je kade bil, a kade ni, zač je bil tamo, a ni bil na onomu drugomu mestu i milijun sličneh pitanj dobija se žešći i žešći odgovori, a se skupa sliči na jedan veli kažin. Ma kažin va komu se zna ki pije, a ki plaća. Plaćaju vavek si oni ki z celun barufun nimaju nikakove veze, a to j’ narod.
Predsjednik govori da j’ Dan državnosti leh jedan veli predizborni skup HDZ-a. Premijer mu odgovara da mu j’ žal ča tako grdo govori. A kada se još javi i šjor Šeks i spominje nekakov nos, mane dojde da zazijan – dosti, dosti, jedan je Pinokio!
Zato, briga me za ta njihova karanja i ki j’ komu ča rekal, ča j’ mislel, a ni rekal i slično.


Neka oni vode svoji rati, na nan je ionako da na izboreh sinjamo ono ča nan je srcu drago. Leh, moran priznat – moje srce baš ne trza ni na jednu ponuđenu opciju pa će najprvo ostat va koalicije samo sobun. Stari ljudi bi rekli – bolje j’ sam leh loše kumpanjan.


I imeli su pravo. Loše su kumpanjali i si oni ki su se kumpanjali va afere vjetrenjača. Ne moren reć da j’ »prva vjetrenjača« aferi imela propuh va mozgu aš takov pakleni plan ne more smislet neki komu žičica uši drži, ma propuh va poštenju njoj je bil žešći, sedno ne dosti jak za vjetrenjaču dofinit. I verujte, nikada mi neće bit jasno zač oni ki imaju puno vavek ćeju još, i još. Zač njin nikad ni dosti? Pa ne moreš najedanput bivat va pet kuć, pet stani, kupat se va pet bazeni, putovat na pet različiteh mest va isto vrime, vozit pet auti, brodi i avioni istoga časa, kod ni pet halj ale veštidi istodobno nosit?


Ni pet obedi ne moreš zaredon pojist, ni bačvu vrhunskoga vina ali nečesa drugoga, ma kuliko vrhunsko bilo, popit? Zač onda, a si jako dobro znamo da kada sv. Petar zazvonca ključimi, da nan je poć tamo kade niš ča imaš ne moreš sobun zet. O, ljudska lakomosti, da bi te vranić zel!


Kako mi j’ već pun kufer i tati, i političari, mogla san napisat i tati političari, za kraj vas peljen na jedno rečko perilo. Više o njemu morete pročitat va tekstu od moje kolegice Ljiljane Hlača na zadnjoj stranice današnjega Novoga lista, a ono ča ću van ja povedat je čista mašta. Najme, čitan ja ta Ljiljankin tekst i se mi se va ušijah javljaju nekadanji pogovori i razgovori ki su se na tomu perilu vodili. Vidin ženskice, vidin kabli, bujoli, popel namesto praha, vidin sprignuti hrbati, čujen zmed dva pljuska i lupanja kako povedaju o životu i življenju.


Kako j’ ona Pepica z lipemi očijami pušćala Ivića aš da neće soldata i oženila se za Gabra pomorca. I mislin si – nećeš ti razlike. Čujen kako j’ onu istu, nisan njoj ime čula, muž potiral aš da ne more decu imet. Govorin – da ti pas mater kurbu prasicu! Čujen da j’ na mrkatu sega i sačesa, ma da ni š čen kupit. Da se Tonce z Merike sin vrnul i povedal kako ni tamo ni dobroga aš se još nisu refali od 1929. leta i da već ne gre nazada. Sega vranića san još čula, čuda štorij.


A ča j’ se perilo na Brajde sa ta leta čulo i ča bi mi se moglo povedat da ume govorit? Ovako ono skriveno muči i domišlja se na vrime kada j’ bilo i perilo, i novine, i radio, i televizija, i ondašnji gugl, nadzorna kamera, ženski klub, oštarija… Kad je bilo, kad je živelo ne spod grada leh va gradu i z gradon.