S kamika i mora

Slavica Mrkić Modrić: Bog Bernardin. Bog Bunjac.

Slavica Mrkić Modrić

Kako ja to užan reć - iman još dva broja va mobitelu ka me već nikada neće zazvat, kod ni ja njih. Va mobitelu su broji, a va momu življenju jako dragi ljudiPasalo j’ već dve šetemane od kada se nismo čitali. Kako i vavek, fala sen ki su sobotu zvali i pojidali se ča mi je. Kako i saki put kad me ni va ovomu kantuniću, a red je da san. Najme, bila san va Vukovaru i nis dospela, uza se još i SKM, kako ja skraćeno zoven ovu kolumnicu. Čuda se j’ toga dogodilo va ove dve šetemani. Nažalost, ne lipoga.


Kako ja to užan reć – iman još dva broja va mobitelu ka me već nikada neće zazvat, kod ni ja njih. Va mobitelu su broji, a va momu življenju jako dragi ljudi. Ova nesnaga od boli pobrala mi je prijatela Bernardina i prijatela i kolegu Bunjca. Nestali su va trenu. Zgubili smo mi ki smo ih voleli, ma j’ zgubil i celi ov grad koga su oni svojin delon, ponašanjen i svojun osobnošću sinjali zavavek. A da su bili, ča bi se reklo – osebujni, bome su. Zaspraven jako slični, a sopeta i jako drugačji jedan od drugoga. Recimo, ne znan ako san va životu upoznala dva tvrdoglaveja čovika od njih dva. Ma, bili su zaviti kod prazji rog. I ki god reče da nisu – laže kod pas. Obadva su znali tuliko žučno branit svoje mišljenje i kad je bilo apsolutno neobranjivo. Recimo, Bernardin je bil jedini čovik radi koga san ja prekinula jednu rođendansku zabavu ka se j’ odvijala va mojoj kuće i seh sprašila doma. A rasprava j’ postala tako žučna radi Hasanbegovića koga j’ on zagovaral i ostatka ki su po njen pljuvali. Da bi radi koga i da bi radi česa. Živa san se pojila, celu noć nisan spala aš ja nisan odgajana da bin ljudi z kući tirala vanka, da bi on jutro zazval i rekal – e, smo dobro sinoć raspravljali, baš sam zadovoljan. Ni Bunjac ni bil niš bolji od njega, mada j’ znal proć od jada kad nekomu neš ne bi mogal dopovedat. Zaspraven, on mi j’ sličil na nekakov jak vetar. Mislin da bi se saki uragan mogal po njemu zvat. Intanto, mada jedan po političken nazoru skroz desno, a drugi skroz levo, bili su si isti. Obadva su bili unikati. Bili su svoji. Jednomu su na sprogodu pjevali »O, bella ciao«, drugomu »Stairway to heaven«. Verujte, da j’ bilo i obrnuto nijedan ne bi imel niš protiv.


Pokopani su na istomu cimiteru, z dve ure razlike. Puno od njih ki su bili reć bog Bunjcu, došli su ga reć i Bernardinu. Nisan bila ni jednomu, ni drugomu na sprogodu aš san pokupila nekakovu virozu. Za pravo reć, nisan sigurna ni ako bin šla i da nisan aš od mićega iman dojam da ako ne vidin ta zadnji zemaljski čin, niš se ni dogodilo. Nažalost, znan da tomu ni tako, ma ja san takova kakova san.
Bunjcu j’ Edi napisal lipo sjećanje, a Bernardinu j’ njegov dugoletnji prijatel i suradnik, legenda rečkoga novinarstva, književnik i nadasve dobar čovik – Goran Ježić z Novoga napisal svoje domišljanje na njihova mnoga zajednička leta. Neću ga sada prenest va celosti, i ne jadite se ča j’ va čakavskomu kantuniću neš na standardu. Tr, rekla san van da j’ pu Bernardina se bilo na svoju bandu, pa zač ne bi i sad. To svoje zadnje bog Ježić je naslovil z »Slike iz života udarnika ili dečko s Vežice«.


Pa piše:
(…) Dakle, mislim da sam prvi put čuo za tebe kad mi je mama rekla kako u mjesnoj zajednici Donja Vežica postoji omladinac koji je vrlo aktivan i pametan a »drugovi« to cijene. Bilo mi je odmah slabo a onda sam čuo da taj pametni mladac osniva kazalište naziva »Alternativa«. Pao sam na taj glupi štos i onda smo se upoznali. (…) Pamtim garažu u kojoj je bila hrpa knjiga i gomila časopisa Sineast, sarajevskog filmskog časopisa na koji si s ponosom rekao da si pretplaćen, dakle, ni Srbi ni Hrvati nego Bosanci. Naravno i kauč kojeg su hodočastile »srednjoškoljke«. To je bilo vrijeme prije pojave fatalne Janje. Prije Janje ali nažalost samo u mislima bila je Ornella Muti.


Kasnije smo se sreli u Valu a i u Buri gdje sam ti bio šef. I u Valu i u Buri bila je gomila srednjoškolki (…) O nekoliko posjeta Puli i festivalu i ispijanju nebrojenih čaša svega i svačega, pljuvanjem po hrvatskim i jugoslavenskim filmovima i režiserima da i ne govorimo. (…) Naša suradnja razvila se kad si počeo snimati raznorazne filmove pa ti se nije dalo pisati scenarije (…) Zadnji film koji si trebao snimiti bio je igrani i trebao je govoriti o Riječanima koji su bili vukovarske žrtve. Nažalost niš od toga. Da sam vjernik rekao bi vidimo se ali čisto sumnjam da i ti vjeruješ u ovaj spin Bergogliove ekipe.


Leh ću još reć – Bog Bernardin, Bog Bunjac.