S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Bandić – čovik na svoju bandu

Slavica Mrkić Modrić

Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ne poznan Bandića, ne bivan va Zagrebu, ma nekako mislin da j' uza se svoje mane od toga grada načinil i kažin i metropoluČa ti j’ čovik – sad ga je, pa ga ni i neće ga već nikada bit. Ne tambaškajte sad o reinkarnacije aš o tomu ćemo na kraju pogovora. Intanto, va zadnje vrime prohajaju mnogi. Oni sen znani, pa manje znani i neznani. Kod i vavek za oven prven kreće kolektivna žalost i tuga, ma i mržnja i grde besedi. Jako mi gredu, ča bi Franci Blašković rekal “na živci i na faks” si oni ki se zbude i gredu spat z jednin jedinin osjećajen, a to j’ mržnja. Ljudi su umrli, takovi kakovi su su živeli, ma va smrte si smo isti, jednostavno – ni te, pa zač onda familje i bliskemi kladat sol na ranu kad pod jedan oni nisu krivi ni za ča ča j’ ta njihov načinil ale ni, a pod dva, mrtvomu je sasma svedno ča bilo ki poveda. Ne čuje, ne vidi, ne odgovara. Za saken neki plače, govoreli su mi od mićega i ja se toga držin. Se ovo povedan aš san na temin sakramenskemi društvenemi mrežami zadnjeh šetemanu dan pročitala tuliko mržnje kuliko nisan ne pamtin kada zadnji put, mada j’ to, ča bi se po modernu reklo “hejterstvo” postalo normalno. Saki te po tomu bespuću interneta more blatit kad će, kuliko će i nikomu za to neće odgovarat. To ča nima pojma ki si, ča si i slično, ča j’ veći papa od pape neovisno o koj teme se delalo, ča mu j’ cilj da ti zagorča život, a ni ne zna da ga j’ najprvo zatroval samomu sebe, to ni važno, to j’, nažalost, današnjica.


I va toj i takovoj današnjice na dve zapolnoćun sobotu na nedelju, samo zato aš šišmišarin namesto da spin, pročitan da j’ umrl Milan Bandić. Prvi put, drugi put čitan ta naslov na nekomu portalu i treti put dokončan smisal pročitanog. Malo sedin, onput pročitan tekst i prvo ča mi j’ napamet palo sigurno ni kako će se sada va Zagrebu predizborna kampanja dalje, ale kako će Dario Juričan morat menjat scenarij, leh jušto ono o čemu san van povedala. Pomislela san – a, jo sad kada krenu “hejteri”. I nisan se prevarila. Ne mislin da o mrtvemi mora bit kako su nas učili – samo najbolje, ma mislin da radi živeh rabi stat na loptu, povuć kočnicu i domislet se da niki od nas ni biral kade će se, kad će se, ni pu koga rodit. Jedino ča se more zibrat su prijateli. To ča j’ neki delal za življenja, njemu na dušu, a sen nan pravo na osudu ma ne na način da mrziš leh da argumentirano i ljudski rečeš ono ča je. Postoje institucije ke će ten tragon.


Šjor Bandića san utaknula leh tri puti va životu. Prvi put kada j’ momu, već odavno pokojnomu prijatelu Kasumu Cane, i njegovomu Centru za kulturu Roma dal prostoriju na zagrebačkomu autobusnomu kolodvoru. Zmed seh oneh silneh kancelarij zarival je i tu. Je to bilo va skladu sa semi propisimi ale ne? A ki ume iskat vavek najde škulju tamo kade je ostala. Mislin na propisi. Je to va redu, iskreno ne znan ča bin van rekla, ma znan da j’ to za romsku zajednicu puno značilo, a kolodvoru ni naškodilo. Je to opravdanje? Ni, ma je ljudski.
Drugi put smo se sreli kada j’ va zgrade Zagrebačkoga gradskoga poglavarstva, va organizacije Kluba ljubitelja Gorana, moj kolega i prijatel Marko Gracin oprl izložbu o ledolomu va Gorskomu kotaru. Bandić se j’ spušćal prvo opiranja i s manun brzinski pasal izložbu. Pital je ča ga j’ zanimalo, ča znači da ni leh pročital katalog, a ni čekal da mu neki napiše ča će reć na opiranju. Pitala san ga zač ta izložba opće va tomu prostoru, odnosno kakove su njegove poveznice z Gorsken kotaron, a on je odgovoril da se o toj nepogode mora čut i znat, da j’ to pomor pluća Hrvaske i da na kraju kraji ne more podnest plač. Ni čovika, ni šumi.


Treti put je bilo, ča bi se reklo – preko cesti. Ne domišljan se već ča j’ v Rike delal, odnosno ki j’ povod bil da j’ tu. Cesta nas je delila kada san dokončala da j’ ta z druge bandi Bandić. Automatski san mahnula, on je odmahnul. Ni znal komu, ma je. I to j’ bilo zadnje ča su nan se puti dotaknuli. To j’ ono o čemu ja o Bandiću iskustveno znan, se drugo ča znan su mi rekli mediji, “hejteri”, ma i si oni kemin je za 21 leto kuliko j’ bil “dotepenec na čelu Zagreba” pomogal.


Recimo, ljudi z Peščenice. Sad će neki reć da je Peščenicu protektiral. Da ča da je, ma ne poskriveć kako mnogi ki su na njegovoj funkcije delaju. Ponavljan, ne poznan Bandića, ne bivan va Zagrebu, ma nekako mislin da j’ uza se svoje mane od toga grada načinil i kažin i metropolu. I mislin da je bil i ostal svojevrsna reinkarnacija Kikaša. Uostalon, nisan ga ja va tuliko mandati zibrala nego oni ki va Zagrebu biraju. A sad “hejteri”, samo dajte, nikada ne čitan komentari spod svoga teksta. Otela bin još malo poživet.