Nadstandard

Škole u Rijeci miljama ispred onih u ostatku zemlje: Ovo su dokazi za tu tvrdnju

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Rano učenje informatike, obuka neplivača, rad s darovitima, učenje o zavičajnoj povijesti ili pak građanski odgoj samo su neki od programa u koje se besplatno uključuju riječki osnovci, a koji u drugim hrvatskim gradovima ne postojeRIJEKA – Rano učenje informatike, obuka neplivača, rad s darovitima, učenje o zavičajnoj povijesti ili pak građanski odgoj samo su neki od programa u koje se besplatno uključuju riječki osnovci, a koji u drugim hrvatskim gradovima ne postoje.


Riječ je programima kroz koje na godišnjoj razini prođe oko pet tisuća učenika različitog uzrasta čiji roditelji u plaćanju programa ne sudjeluju, a iz gradskog se proračuna za tu svrhu izdvaja i do tri milijuna kuna.


Jedan od najstarijih, kao i najmasovnijih programa po broju polaznika je rano učenje informatike. Taj program svake godine pohađa oko 50 posto učenika razredne nastave, a za njega se izdvaja i najveći dio sredstava iz ukupne mase namijenjene školskom nadstandardu, jer godišnje gradski proračun taj program košta 1,1 milijuna kuna.
To je iznos s kojim se financira rad nastavnika informatike koji oko dvije tisuće učenika postepeno uvode u svijet računala i daju im se osnovna znanja, odnosno osnovnu pismenost u informatici. Učenici na godišnjoj razini odslušaju fond od 35 školskih sati, a u program se svake godine uključi oko 75 posto riječkih škola.


Program kroz koji je prošlo već jedanaest generacija učenika i koji također po broju osnovaca koje okuplja spada u masovnije je »Rijeka pliva«. Svake školske godine kroz taj program prođe cijela generacija drugaša, njih oko tisuću, a cilj mu je obuka neplivača.


Za učenike koji u predviđenim satima ne nauče plivati, PK Primorje Rijeka o svome trošku organizira dodatni tečaj plivanja. Za projekt »Rijeka pliva« Grad Rijeka i Plivački klub »Primorje« dobitnici su nagrade za postignute rezultate u obuci neplivača u Hrvatskoj koju dodjeljuje Hrvatski savez sportske rekreacije »Sport za sve«.


Također, Gradu Rijeci je središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine prijatelji djece dodijelio Povelju za naj-akciju – Rijeka pliva koja je učinila život djece ljepšim i boljim, a prosječno se godišnje za program izdvaja oko 90 tisuća kuna.


Program se u potpunosti financira iz proračuna Grada Rijeke, a u ovoj će ga školskoj godini pohađati gotovo 700 učenika iz 21 riječke škole te je u tu svrhu iz proračuna osigurano gotovo pola milijuna kuna.


Zavičajna nastava


Jedan od popularnijih programa među učenicima predmetne nastave je program »Moja Rijeka« koji će u ovoj školskoj godini pohađati gotovo 700 učenika, a iz gradskog će se proračuna za tu svrhu izdvojiti gotovo pola milijuna kuna. Programom »Moja Rijeka« uspješno se potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti grada Rijeke.Sve to sadržano je u dva priručnika za zavičajnu nastavu od kojih je jedan namijenjen učenicima 5. i 6., a drugi učenicima 7. i 8. razreda te oba sadrže po 33 različite lekcije. Priručnici su prevedeni na talijanski jezik kako bi se ovaj program mogao provoditi i u školama u kojima se nastava odvija na talijanskom jeziku.


Nešto više od 700 učenika predmetne nastave ove će školske godine stjecati znanja i iz građanskog odgoja i obrazovanja, a Grad Rijeka je prvi hrvatski grad koji je na sustavan način školske godine 2016./2017. u osnovne škole uveo građanski odgoj i obrazovanje kao zaseban predmet, odnosno kao izvannastavnu aktivnost. Glavni cilj bio je pridonijeti ostvarenju vizije razvoja informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva.


U tu svrhu izrađena su dva priručnika, jedan namijenjen učenicima 5-ih i 6-ih razreda, a drugi učenicima sedmih i osmih razreda. U njihovoj izradi sudjelovala je čitava odgojno-obrazovna vertikala u suradnji s civilnim sektorom, dok su prilikom obrade pojedinih tema koje se mogu tumačiti kao posebno osjetljive, dodatno konzultirani eminentni stručnjaci iz odgovarajućih područja.


Povrh priručnika, za učenike su izrađene i građanske mape koje u nastavi koriste umjesto klasične bilježnice. Svi su materijali za učenike prevedeni i na talijanski jezik, a izrađeni su i materijali za učitelje koji su koncipirani kao detaljna uputa za rad. Program se provodi u 24 riječke škole te je u tu svrhu u proračunu Grada Rijeke osigurano 745 tisuća kuna.


Dodatni oblik podrške


Riječki osnovci imaju i program »Školsko poslijepodne samo za mene« koji je namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikole Tesle. Program okuplja sve učenike kojima je potreban dodatan oblik podrške – učenike iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s određenim razvojnim teškoćama, učenike s teškom obiteljskom situacijom te učenike romske nacionalne manjine.Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta učenika, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika.


Kroz Program su do sada prošla ukupno 43 učenika, od čega je 20 pripadnika romske nacionalne manjine, a s ciljem pružanja podrške ovom programu, Grad Rijeka snosi troškove rada jednog provoditelja u razdoblju nastavne godine te je za tu svrhu za ovu godinu osigurano gotovo 75 tisuća kuna.


Uz velik broj učenika romske nacionalne manjine uključene u »Školsko poslijepodne samo za mene« Grad Rijeka osigurao je i dva romska pomagača u OŠ Škrinje koji pružaju adekvatnu podršku učenicima tijekom nastavnog procesa, ali i nakon nastave, osiguravajući poticajno okruženje koje odgovara na njihove specifične potrebe. Time je učenicima romske nacionalne manjine osigurano okruženje za igru s vršnjacima, kao i podrška za usvajanje hrvatskog jezika i nastavnog gradiva, ali i razvijanje socijalnih vještina.


E-matematička učionica i LIADO


Grad Rijeka raznim programima već niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži, a u okviru širih javnih potreba financira programe poput programa »E-matematička učionica« za darovite mlade matematičare u koji se godišnje uključi 80 učenika te s njima radi 25 učitelja. Jedan od takvih programa je i LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca koji okuplja 70 učenika s kojima radi 5 učitelja, a na godišnjoj se razini za te programe izdvaja oko 130 tisuća kuna.Ove je godine započela i provedba projekta Edukacija učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima.


Riječ je o projektu Grada Rijeke i Međunarodnog centra za inovacije i obrazovanje (ICIE), a edukaciju u trajanju od ukupno 250 sati pohađa tridesetak sudionika. U svakom sljedećem ciklusu edukacije, broj polaznika bit će povećan te će iznositi do 60 polaznika koji će pohađati radionice po vlastitom odabiru u kvoti od 25 sati.


Sudionici su odgojno-obrazovni djelatnici 20 škola čiji je osnivač Grad Rijeka te Dom mladih, a edukacija će trajati godinu dana. Ovaj projekt predstavlja nadgradnju u sustavu riječkog školstva, a cilj je na adekvatan način prepoznati darovite učenike.


Školica zdrave prehrane


Osim o darovitima, Grad Rijeka nastoji brinuti i o zdravlju učenika pa je prije četiri godine pokrenut program Školica zdrave prehrane s ciljem unapređenja prehrane djece u osnovnim školama, kao i usvajanja pravilnih prehrambenih navika i očuvanje zdravlja kroz edukaciju djece te njihovih nastavnika. 


U program je također uključena i edukacija nastavnika od prvog do četvrtoga razreda osnovne škole, nastavnika prirode i biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te kuharsko osoblje.


Programom su obuhvaćeni svi učenici petih razreda koji sudjeluju u radionicama slaganja obroka i zdravog tanjura, dok su učenici viših razreda uključeni u radionice u kojima se spremaju zdravi obroci. U prošloj školskoj godini u program je bilo uključeno 980 učenika iz 23 osnovne škole, a program se nastavlja i ove školske godine.