NOVI PREDMET

ŠiZ nakon riječke gimnazije “ulazi” u još 17 škola u PGŽ-u. Donosimo detalje inovativnog novog predmeta

Ingrid Šestan Kučić

Škola i zajednica nadovezuje se na međupredmetnu temu građanskog odgoja i obrazovanja, a začetnik ideje uvođenja novog predmeta je Sveučilište u RijeciRIJEKA – U 17 primorsko-goranskih srednjih škola ovog će polugodišta početi pripreme za uvođenje inovativnog prijedloga kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u srednjoj školi Škola i zajednica (ŠiZ) koji su zajednički osmislili Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Prva riječka hrvatska gimnazija i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.


Riječ je o kurikulumu koji se kao pilot-projekt od početka ove školske godine provodi u riječkoj gimnaziji, a od 30 primorsko-goranskih srednjih škola njih 17, kaže pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije Edita Stilin, iskazalo je interes da program provode i za svoje učenike. Stilin dodaje da će se program ubrzo početi provoditi kao izvannastavna aktivnost. U najavi je i izrada priručnika, kao i mrežnih stranica koje će povezati nastavnike, ali i širenje programa u drugim dijelovima Hrvatske kroz iduće dvije do tri godine kada bi novi predmet trebao postati i izborni, a interes za uvođenje programa već je iskazao i Grad Zagreb.


Škola bliža zajednici


Sam predmet je inovativno odgojno iskustvo, a kreće od ideje da zajednica nije dovoljno približena školi, kao i škola zajednici te je stoga cilj približiti školu zajednici.
Program je namijenjen učenicima 2. i 3. razreda te se realizira kao jednogodišnji predmet sa satnicom od 70 nastavnih sati godišnje. Učenici biraju teme iz 11 područja i to teme koje se tiču medija, kulture, fizičke aktivnosti, sporta, umjetnosti, međugeneracijske solidarnosti, migracija, kao i ljudskih prava, demokracije, održivog razvoja te zajednice. Kroz predmet Škola i zajednica učenici će usvojiti i razvijati znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici. Bit će sposobni prepoznati pojave i probleme u zajednici, primijeniti osnove znanstveno-istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja rješenja te će razviti spremnost za aktivno i odgovorno djelovanje, kao i socijalne i komunikacijske vještine.


Ono što predstavlja inovaciju u edukaciji je da je kurikul novog predmeta projektno definiran i okrenut rješavanju problema. U demokratskom okružju poučavanja i učenja učenici predlažu i razmatraju moguća rješenja prepoznatih problema. Predmet je koncipiran na način da učenici u prvoj cjelini identificiraju problem u svojoj zajednici, a nakon toga ga istražuju te djeluju na način da steknu iskustvo i pronalaze riješenje za odabrani problem.


Aktivno učenje i poučavanje


Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja. To su prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Korištenjem metoda suradničkoga i iskustvenoga učenja osigurava se demokratsko okružje u kojem učenici sami prepoznaju i analiziraju pojave važne za njihov život. Analizom pojava učenici zajednički identificiraju probleme vezane za pojave u zajednici te temeljem istraživanja i osobnog iskustva predlažu moguća rješenja problema u zajednici. Ovim pristupima demokratizira se proces poučavanja i učenja, a provedbom istraživanja i boravkom u okružju, u kojem se prepoznati problem odvija, učenici stječu cjelovito iskustvo aktivnog građanstva


Škola i zajednica nadovezuje se na međupredmetnu temu građanskog odgoja i obrazovanja, a začetnik ideje uvođenja novog predmeta je Sveučilište u Rijeci. Poticaj je bio deficit demokratskih kompetencija kod mladih, a novi je nastavni predmet rezultat jednogodišnjeg rada na projektu Priprema za uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u srednje škole čiji je nositelj Centar za studije mira i konflikata riječkog sveučilišta.