Studentski pastoral

Sedamnaestero riječkih studenata na hodočašću u Rimu

P. N.

Uz baziliku svetog Ivana Lateranskog i vatikansku baziliku svetog Petra studenti su posjetili i Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima, dominikanski samostan svete Sabine, Dom hrvatskih hodočasnika "Domus Croata" te mnoge druge rimske znamenitosti među kojima su mnoge vezane i uz hrvatsku opću povijest te povijest crkve u Hrvata