SDP-PGS-HSS-HSU

SDP i koalicija predstavili listu za Viškovo: Ravnopravno zastupljene žene i muškarci

Biljana Savić

Kandidati s liste SDP-a i partnera u Viškovu

Kandidati s liste SDP-a i partnera u Viškovu

Listu predvode dosadašnji zamjenici općinske načelnice Snježana Podobnik i Denis MladenićListu za Općinsko vijeće Viškova predstavila je koalicija SDP-PGS-HSS-HSU, a na njoj su, istaknuli su, ravnopravno zastupljene žene i muškarci koje predvode dosadašnji zamjenici općinske načelnice Snježana Podobnik i Denis Mladenić.


Uz njih, na listi su dosadašnji općinski vijećnici Daliborka Udović, Dijana Perić-Tatalović, Goran Janković, Sanjin Mladenić i Ivica Šanko, ali ima i novih imena.


To su Suzana Markanović Vezmar, Silvio Šekulja, Marina Petrc Tomić, Željko Tibljaš, Nazif Habibović, Damir Jugo i Romana Sain Perić. Dobni prosjek je 46 godina, a 2/3 liste čine visokoobrazovani pojedinci.
Na listi su zastupljeni i pripadnici bošnjačke i srpske nacionalne manjine.


Nositeljica liste Sanja Udović predstavila je osnovne smjernice plana i programa za sljedeće 4 godine, a to su kapitalni i EU projekti, infrastrukturni projekti, uređenje i zaštita okoliša, djeca i mladi, socijalna skrb, briga za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom i daljnji razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Viškova.