Socijalni program

Rijeka povećava novčane potpore, evo koliko se daje za svaku bebu i tko će manje plaćati vrtić

Damir Cupać

Foto arhiva

Foto arhiva

Novčana potpora za opremu novorođenčeta za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznosi 1.500 kuna, za drugo dijete 2.000 kuna te za treće i svako daljnje dijete podnositelja zahtjeva 3.000 kuna. No, dodatno pravo za pomoć mogu ostvariti korisnici socijalnog programa za koje je predviđeno 2.000 kuna kao pomoć pri nabavi opreme za novorođenčadRIJEKA – Grad Rijeka na godišnjoj razini izdvaja oko 30 milijuna kuna za socijalni program koji je iznad državnog standarda, a tijekom ove godine trebali bi se promijeniti cenzusi kako bi se zadržao obuhvat.


– U pripremi je izmjena Odluke o socijalnoj skrbi i vjerujemo da će biti prihvaćena na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća. Osigurali smo u proračunu dodatna sredstva kako bi podigli cenzuse i na taj način zadržali ili povećali opseg socijalnog programa kada je riječ o korisnicima.


Kao što je poznato, došlo je do povećanja plaća i mirovina i mi ćemo podići cenzuse kako bi obuhvat korisnika ostao isti. Kada to ne bi napravili, neki korisnici bi zbog neznatnog povećanja mirovine ili plaće izgubili pravo na neke oblike poomoći, a to ne želimo jer je riječ o skromnim prihodima, pojasnio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.
Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković dodala je da će se tako povećati cenzus umirovljenicima na 1.700 kuna, a do sada je bio 1.400 kuna.


– Naš socijalni program prepoznat je u Hrvatskoj zbog nadstandarda koji omogućavamo našim građanima. U odluci o socijalnoj skrbi postoji 19 prava za korisnike, a budući da je početak godine, moramo prihvatiti odluke kako bi se moglo početi ostvarivati 11 prava, kazala je pročelnica Mušković.


Manja cijena vrtića


Prvo pravo odnosi se na novčanu potporu za opremu novorođenčeta. Grad Rijeka će roditelju, hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području grada Rijeke, strancu i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojemu je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, za dijete rođeno nakon 1. siječnja 2020. godine, dodijeliti novčanu potporu za opremu novorođenčeta.


Visina novčane potpore za opremu novorođenčeta za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznosi 1.500 kuna koje će se isplatiti jednokratno, za drugo dijete 2.000 kuna te za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.000 kuna. No, dodatno pravo za pomoć mogu ostvariti korisnici socijalnog programa za koje je predviđeno 2.000 kuna kao pomoć pri nabavi opreme za novorođenčad.Sljedeće pravo je umanjenje mjesečne cijene vrtića za korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu za 2020. godinu i to za 30 posto pune mjesečne cijene. Pročelnica Mušković dodala je da troškove boravka Grad Rijeka snosi u 100-postotnom iznosu pune mjesečne cijene za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva.


Odlukom o socijalnoj skrbi predviđena je novčana pomoć od tisuću kuna redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima ako ispunjavaju jedan od uvjeta: socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario redoviti učenik/student na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, posebni uvjet – ako je redoviti učenik srednje škole i redoviti student dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Redoviti učenik i redoviti student pravo na novčanu pomoć može ostvariti jednom godišnje. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u proračunu iznose 100.000 kuna.


Tri skupine umirovljenika


Odlukom o socijalnoj skrbi predviđene su i novčane subvencije za najugroženije umirovljenike. U članku 45. Odluke, određeno je da navedeno pravo može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda, odnosno koji ima prebivalište na području grada Rijeke i čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400 kuna. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u umirovljenike I. skupine – čija mirovina iznosi 1.000 kuna ili manje te umirovljenike II. skupine čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna.– Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200 kuna. Umirovljenici II. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema umirovljenik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.


Novčana pomoć umirovljenicima ostvarivat će se na način da se umirovljeniku mjesečni iznos pomoći doznačuje u pravilu putem banke, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u proračunu Grada Rijeke u 2020. godini iznose 2.350.000 kuna, pojasnila je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.