Knjižni sajam

Rijeka će ipak imati »Kičmu«

Davor Mandić

Udruga »parNas« dobila je, nakon silnih godina traženja potpore, od Ministarstva kulture 20.000 kuna i odlučila organizirati sajam knjiga u listopaduRIJEKA » Grad na Rječini ove će godine nenadano dobiti i treći knjižni sajam. Ime je poznato pohoditeljima knjižnog sajmovlja – »KIČMA« – no vijest da će se i ovaj, inače prvi osmišljeni riječki sajam knjiga održati iznenadila je i same organizatore iz Udruge »parNas«. Naime, nakon silnih godina uzaludnog traženja potpore od Ministarstva kulture, ove je godine, i to nedavno, došla vijest o dobivenih 20.000 kuna. Bilo tko upućen u organizaciju (knjižnih) manifestacija zna da je to prilično malo novaca, no u Udruzi »parNas« odlučili su od toga izvući maksimum. ParNasov Krešimir Vogrinc pojašnjava da je zamišljeni koncept malo drugačiji nego u dosadašnjim izdanjima.


   – Zamislili smo da glavni prostor Sajma i dalje bude Hrvatski kulturni dom na Sušaku, no dio ponude bismo izmjestili u centar grada, na Korzo – kaže Vogrinc, dodajući da im je Grad ustupio prostor HKD-a, ali da ih ne sufinancira kroz javne potrebe, zato što su od riječkih sajmova odlučili na taj način podržavati samo VBZ-ov »vRIsak«.


   Budući da je vijest o dobivenim sredstvima doista došla nedavno, nije sve još posve posloženo, ali Vogrinc kaže da će se sajam održati polovicom listopada i da su osim prodaje na Korzu (uspije li) i u HKD-u zamislili po dva programa dnevno te predstavljanje hrvatskih knjižnih antikvarijata. Antikvarijati bi dobili prostor galerije »Kortil«, a program je zamišljen kao aktualno presijecanje suvremene knjižne produkcije.
   Prošlogodišnji problemi s »Kičmom« najviše su išli prema atraktivnosti, odnosno posloženosti naslova koji su ponuđeni na prodaju, tada objedinjenu u HKD-u. Sajam je predstavljen u formi »outleta«, gdje su knjige bile grupirane tematski, pa je bilo teško naći određenu knjigu. Vogrinc ističe da je jedan od problema odaziv nakladnika. Naime, oni su htjeli da nakladnici dođu sami sa svojim izdanjima, no nakladnici se tome pozivu nisu odazvali.


   I za ovu je godinu planirano predstavljanje nakladnika sa svojim izdanjima, ali treba vidjeti hoće li se nakladnici odazvati pozivu ove godine. Vogrinc računa da je termin u drugoj polovici listopada dobar; proljetni riječki knjižni sajmovi su iza nas, a nova izdanja nacionalnih sajmova ispred.


   »Kičma«, dakako, ne odustaje ni od svog punog imena. Uostalom i prijavljena je Ministarstvu kulture kao 7. riječki sajam knjiga, iako je taj prefiks ponio sa sobom i nekadašnji »Kičmin« partner VBZ, koji je uostalom i održao svoj 7. riječki sajam knjiga i festival autora »vRIsak« ranije ove godine.