Novi problem

Riječki odgojitelji pred štrajkom: Grad nudi veće plaće, sindikatima ponuda neprihvatljiva

Ingrid Šestan Kučić

Sindikati smatraju da bi svaki grad prijatelj djece trebao držati do standarda u dječjim vrtićima / Foto V. KARUZA

Sindikati smatraju da bi svaki grad prijatelj djece trebao držati do standarda u dječjim vrtićima / Foto V. KARUZA

Kroz tri varijante izračuna povećanja koje je ponudio Grad Rijeka, plaće odgojitelja kroz godinu dana povećale bi se za 30 do 40 posto. No, sindikati tvrde da to nije plaća kao u školama i nisu zadovoljni povećanjem, a traže i povećanje za tehničko osobljeRIJEKA – Nakon što je pregovarački odbor Sindikata obrazovanja, medija i kulture te Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u ožujku prekinuo kolektivno pregovaranje s Gradom Rijekom oko povećanja plaća zaposlenih u dječjim vrtićima More, Sušak i Rijeka pokrenut je postupak mirenja koji je sada neuspješno završio i to iz razloga što je konačna ponuda Grada sindikatima neprihvatljiva.


Dobra vjera


U Gradu kažu da su sindikati vrtića tražili izjednačavanje plaća sa školama te da im je točno to i ponuđeno te objašnjavaju da im je ponuđena ista osnovica za obračun plaće kao u školama, kao i isti koeficijenti preuzeti iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Pored toga ponuđen im je i prosvjetni dodatak na plaću od 13,725 posto za provođenje kurikularne reforme u školama, koji se objektivno gledano, navode u Gradu, ne bi trebao primjenjivati na dječje vrtiće. U Gradu također pojašnjavaju da neovisno o tumačenju Vrhovnog suda odgojitelji u vrtićima ne mogu utužiti plaće prema onima koje se primjenjuju u školama, jer nisu potpisnici temeljenog i granskog Kolektivnog ugovora za škole, pa samim time ne postoji niti zakonska obveza usklađenja plaća sa školama, Grad je u dobroj vjeri pristao na standardizaciju plaća u vrtićima prema srodnoj djelatnosti. Dao je odgojiteljima povećanje plaća od 22 do 23 posto za višu stručnu spremu te 29. do 30 posto za visoku stručnu spremu. Kada se to uvećanje kumulativno zbroji s već prethodno odobrenih 10 posto povećanja do 31. prosinca prošle godine, odgojiteljima bi plaća, kada bi prihvatili ponudu, tvrde u Gradu, u godinu dana narasla za 35 do 40 posto.


Neovisno o tome, sindikati tvrde da to nije plaća kao u školama i nisu zadovoljni povećanjem, a ono što je prema mišljenju Grada prijepor u pregovorima je činjenica da je za rad u školi preduvjet visoka stručna sprema, međutim postoji zatečeno stanje manjeg broja ljudi s višom stručnom spremom koji obavljaju poslove visoke stručne spreme te se koeficijenti za obje kategorije nalaze u 1. rangu visoke složenosti poslova, dok je za rad u vrtiću preduvjet viša stručna sprema, ali postoji zatečeno stanje manjeg broja ljudi sa srednjom stručnom spremom koji obavljaju poslove više stručne spreme te se koeficijenti za tu kategoriju nalaze u 2. rangu više složenosti poslova.


Što je Grad nudio odgajateljima 


 


Grad je sindikatima predškolskog odgoja ponudio tri ponude, a prva je podrazumijevala osnovicu i koeficijent zaposlenima kao u školama, regres i božićnicu kao u školama te plaćen prekovremeni rad iznad 5,5 sati neposrednog rada za odgajatelje. Ta je ponuda sadržavala i dnevnicu bez obzira na osiguranu prehranu, a u zamjenu za prosvjetni dodatak koji je neprimjenjiv u vrtićima, ponuđene su kompenzacijske mjere: koeficijente za odgajatelje s VŠS iz 1. kategorije (kao učitelji VSS), svim zaposlenima 66,36 eura, odnosno 500 kuna, dodatka za prehranu što se ne primjenjuje u školama. Ovaj paket, kažu u Gradu, naglašava važnost onih koji drže sustav, a riječ je o 300 odgajatelja s VŠS i više od 200 zaposlenog “pratećeg osoblja”. Prateće osoblje imalo bi za 66,36 eura veće plaće nego u školama, a odgajatelji s VŠS, njih 300, veće plaće nego po zakonskom standardu. U Gradu kažu da je sindikat ponudu odbio uz obrazloženje da inzistiraju na prosvjetnom dodatku.


Druga ponuda je također sadržavala osnovicu, koeficijenti zaposlenima, regres i božićnicu kao u školama te prekovremeni rad iznad 5,5 sati neposrednog rada za odgajatelje i dnevnicu bez obzira na osiguranu prehranu te dodatno prosvjetni dodatak za provođenje kurikularne reforme u školama 13,725 posto, ali bez 66,36 eura dodatka za prehranu budući ga nema niti u školama, a za odgajatelji s VŠS primjenjuje se koeficijenti iz 2. kategorije, dok se za odgajatelje VSS primjenjuju koeficijenti iz 1. kategorije. Ovom ponudom, kažu u Gradu, ispunjavaju zakonski minimum i zahtjeve sindikata. Međutim, sindikat je ponudu odbio uz obrazloženje da inzistiraju na koeficijentu za poslove VŠS iz 1. kategorije, što im je ponuđeno u 1. ponudi kao kompenzacijska mjera, a za taj zahtjev potrebno je osigurati dodatnih 400 tisuća eura ili 3 milijuna kuna.


Treća se ponuda, koju je sindikat također odbio, temelji na ponudi 2., ali nudi se isti koeficijent za odgajatelje VŠS i VSS budući da rade identičan posao, te je uvjet za zapošljavanje u vrtićima VŠS.

Neosnovani nadstandard


Navodeći kako nije sporno da plaće zaposlenih u vrtićima Grada Rijeke treba povećati, gradonačelnik Marko Filipović kaže da su svi njihovi dosadašnji napori išli u tom smjeru.


– Osigurana su sredstva u proračunu potrebna za povećanje plaća, a sindikatima je tijekom pregovora ponuđeno točno ono što su tražili, ali i varijanta koja drukčije distribuira vrlo sličnu ukupnu novčanu svotu. Ta varijanta stavlja dodatni naglasak na tzv. prateće osoblje u vrtićima, ali i na odgojitelje s višom stručnom spremom, koji rade isti posao kao i odgojitelji s visokom stručnom spremom, a kojih je, važno je reći, u ovom trenutku u sustavu oko 300, odnosno značajno više no odgojitelja s visokom stručnom spremom. No nažalost, sindikati su u konačnici odbili obje varijante, ali i treću koja se iskristalizirala kroz pregovore, tražeći svojevrsni nadstandard za koji nema niti osnove, niti dodatnih sredstava u proračunu. Time su zaposlenici gradskih vrtića dovedeni u situaciju da njihove plaće za sada ostaju iste, odnosno neće biti povećane za više od 20 posto, koliko je Grad Rijeka ponudio kroz više različitih modela. Treba reći i da su sindikati u više gradova u Hrvatskoj pristali na uvjete iz spomenute treće varijante, gdje se nudi ista plaća za isti posao, i za visoku i za višu stručnu spremu, no u Rijeci je odbijena jer su zatražili da se dodatno na tu varijantu u vrtićima napravi financijska razlika između te dvije kategorije, u korist visoke stručne spreme, objašnjava gradonačelnik. Ujedno dodaje i da je Grad od početka prošle godine osigurao dodatnih 22,7 milijuna kuna, odnosno oko 3 milijuna eura, sredstava za povećanje plaća zaposlenih u dječjim vrtićima.


Ulagati u budućnost i u djecu se doista isplati

 


– Važnost predškolskog odgoja i obrazovanja je imperativ u svim razvijenim zemljama i Europi kojoj težimo, zato što se ulagati u budućnost, u našu djecu i dati im priliku da razviju svoje potencijale, zaista isplati. Zašto se Grad na sva naša upozorenja i već alarmantnu situaciju u vrtićima konstantno oglušuje, morat će vam oni objasniti. Vrtić, kao prva stepenica odgoja i obrazovanja, mjesto zaštite zdravlja i sigurnosti djece, mjesto u kojem se njeguju suradnički odnosi, mjesto igre i učenja za život, ne može funkcionirati ako se svi kotačići ne vrte zajedno, odnosno ako svi djelatnici kvalitetno ne obavljaju svoj posao. To je postalo nemoguće jer već sada se radi otežanih uvjeta rada i male plaće nitko ne prijavljuje na natječaje, ljudi odlaze na druge poslove na tjednoj bazi, a još ono malo kadra koje je ostalo u vrtićima čini nemoguće, krpa rupe preuzimajući tuđi posao na svoja leđa i iscrpljujući se do krajnjih granica kada neminovno slijedi bolovanje, kaže Nikolina Đečaj.

– Kroz dvije ponude, Grad je ponudio dodatnih milijun eura, čime bi se iz gradskog proračuna za povećanje plaća zaposlenih u vrtiću izdvojilo dodatnih više od 4 milijuna eura u godinu dana. Te ponude Grada usklađene su s trenutnim mogućnostima proračuna koje bi u skorije vrijeme mogle biti i bitno promijenjene. Naime, Vlada najavljuje ukidanje prireza koji je direktan proračunski prihod jedinica lokalne samouprave, a da pritom ne navodi hoće li biti ikakvih kompenzacijskih mjera za lokalne proračune. U takvim okolnostima, Grad Rijeka mora dodatno oprezno planirati svoje troškove, upozorava Filipović. Također, dodaje i da je njihova inicijativa da država preuzme plaće u vrtićima i izjednači sve zaposlene u vrtićima u cijeloj državi, posebno u kontekstu spomenutog ukidanja prireza.


Sindikalni pogled


Međutim, sindikalni pogled na cijelu situaciju bitno je drugačiji, jer kako objašnjava povjerenica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Nikolina Đečaj, činjenica jest da je Grad ponudio sindikatima dvije ponude, međutim niti jednom ponudom nije ispunjen primarni zahtjev sindikata, ali ni obećanje gradonačelnika koje je dao koncem protekle godine, a to je pravo po Članku 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji glasi: »Na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave ili Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.«


– Pored toga stav Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije od početka je isti i jasno smo ga Gradu kroz pregovore i mirenje isticali, a to je da je svaki radnik jednako bitan da bi vrtić funkcionirao, polazeći od tehničkog i administrativnog osoblja do odgojitelja i stručnog tima. U tom kontekstu za tehničko osoblje smo tražili i više nego je to čl. 51. propisano jer kako objasniti poruku Grada da je u redu da tehničko osoblje u vrtićima ne dostiže niti minimalnu mjesečnu plaću na nivou Hrvatske. Zar je nadstandard kada s plaćom ne možeš pokriti niti one osnovne potrebe? Jednako tako Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ističe da je u ponudi 2, uz tehničko osoblje, sporna još nekolicina koeficijenata radnih mjesta, poput administrativnog osoblja, a ne samo koeficijenti za odgojitelja s višom stručnom spremom, pojašnjava Đečaj. Ono što su sindikati tražili, kaže, poštovanje je zakona i, osim tehničkog osoblja gdje se tražilo više, samo standard do kojeg bi svaki grad prijatelj djece trebao držati.


Nit vodilja


Sindikalna povjerenica Sindikata obrazovanja, medija i kulture u Dječjem vrtiću Rijeka i članica pregovaračkog odbora Sindikata Ingrid Čavić ističe da je pregovarački odbor Sindikata u tijeku pregovora učinio puno ustupaka prema Gradu pa čak i pristao na smanjenje pojedinih materijalnih prava, a sve kako bi ispregovarao izjednačenje visine plaće za sve zaposlene u vrtićima Grada Rijeke s plaćama zaposlenih u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Nit vodilja u tijeku pregovora bio je Zakon o predškolskom odgoju koji propisuje da se na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića primjenjuju propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu.


– Kao sindikat ne idealiziramo prava koja imaju zaposleni u osnovnim školama, svjesni smo da uvijek može i treba biti bolje, ali naši zahtjevi predstavljaju isključivo zakonski minimum koji je Grad kao osnivač dužan ispuniti. Naši članovi ne pristaju na ponudu osnivača koja je ispod propisanog minimuma niti u njihovo ime tražimo jedan cent više od onoga što im zakonski pripada. Dakle, od Grada tražimo da konačno počne poštovati Zakon o predškolskom odgoju i sve dok se to ne dogodi, nećemo odstupiti od svojih zahtjeva, ističe Čavić.