Grad Rijeka

Ri Info na Korzu prestaje s radom: “Zastario je i suvišan”

Sanja Gašpert

U Gradu tek trebaju odlučiti što će biti u prostoru Ri Infa

U Gradu tek trebaju odlučiti što će biti u prostoru Ri Infa

Nakon zatvaranja Ri infa gradski Odjel za gospodarenje imovinom taj će prostor preuzeti i provesti predviđenu proceduru s ciljem stavljanja prostora u novu funkcijuRIJEKA – Zbog činjenice da je koncept organizacije rada Informativnog centra Grada Rijeke (Ri info) s protekom vremena zastario i postao suvišan, Ri info 1. srpnja prestaje s radom i neće se više otvarati.


Naime, Ri info je na adresi Korzo 18b otvoren još 2005. godine s prvenstvenom namjerom da na tom mjestu građanima budu dostupne različite informacije te da mogu koristiti računala. No, budući da je u međuvremenu Grad Rijeka kroz proces digitalizacije mnoge usluge iz svoje domene učinio jednostavno dostupnima i pristupačnima te su se vremenom promijenile i potrebe i navike građana koji sve više usluga koriste putem gradskih digitalnih platformi i servisa, potreba za Ri infom s godinama je bila sve manja.


– Tako je, zbog digitalizacije gradskih usluga, ali i bitno šire dostupnosti interneta no što je to bilo 2005. godine, koncept po kojem je radio Ri info postao suvišan. Jasno, putem svih ostalih kanala građanima su i dalje dostupne sve informacije o svim uslugama koje pruža Grad Rijeka.
Također, udrugama koje projektno ili programski surađuju s Gradom, a koje su do sada koristile Ri info za organizaciju konferencija za medije, u tu svrhu bit će dostupni, ovisno o raspoloživosti, drugi gradski prostori, ističu u Gradu Rijeci.


Nakon zatvaranja Ri infa gradski Odjel za gospodarenje imovinom taj će prostor preuzeti i provesti predviđenu proceduru s ciljem stavljanja prostora u novu funkciju, a dvije djelatnice koja su do sada radile u Ri infu bit će raspoređene na druge poslove unutar gradske uprave.