Pressica

Radnička fronta protiv prenamjene područja Dječje bolnice Kantrida za turizam

Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Drže da bi ta prenamjena, najavljena iz riječke gradske uprave, bila samo u korist privatnog profitaIzgradnjom nove bolnice na Sušaku, dječja bolnica na Kantridi seli se u nove prostore. Oslobođeni javni prostor Grad Rijeka namjerava prodati za turističke svrhe. Istovremeno, Grad se žali kako nema dovoljno smještajnih kapaciteta za dječje ustanove.


Prenamjena sadašnjeg prostora dječje bolnice u ustanove za predškolski odgoj, rehabilitaciju djece oboljele od pulmoloških i onkoloških bolesti, rekreaciju i odmor djece, sve bi probleme riješila. Pri tome Grad ne bi trebao ništa ulagati.


Na raspolaganju su odobrena bespovratna sredstva Europske unije za tu namjenu u iznosu od 300 milijuna kuna, nadležno ministarstvo otvorilo je natječaj na koji se nitko nije javio. Očito je rasprodaja javnog dobra interes riječke Gradske uprave, kazao je to na konferenciji Radničke fronte, održane ispred dječje bolnice na Kantridi, Ivan-Boško Habuš, član Gradske organizacije Radničke fronte Rijeka.
Habuš je dodao kako bi se korištenjem samo dijela spomenutih bespovratnih sredstava svi navedeni problemi riješili. Pri tome bi to bilo i bolje rješenje za Grad, jer bi onda mogao koristiti prostor postojećih dječjih ustanova koji je atraktivniji jer je bliže centru, istaknuo je Habuš, napominjući kako je Radnička fronta protiv dominacije profita i trgovine nad zdravljem djece.


Dotaknuo se i nedavnih pregovora između Dječjeg vrtića Rijeka i Grada Rijeke oko povećanja plaća djelatnicima DV-a Rijeka te kazao kako je Grad na ovom primjeru pokazao kako ne brine niti o radnicima u predškolskom odgoju i obrazovanju.


– Dapače, Grad krši zakone Republike Hrvatske koji propisuju da plaće radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju trebaju biti jednake onima u osnovnoškolskom obrazovanju. Iako je Grad na vrijeme upozoren, čak tri mjeseca prije izrade proračuna, iako je to zakonska obveza, ta sredstva nisu stavljena u novi gradski proračun.


Zato je licemjerna i protuzakonita isprika kako tih sredstava nema u proračunu. Po vlastitoj procjeni Grada, potencira se da su ukupno potrebna sredstva devet milijuna kuna, kako bi se u javnosti stvorio osjećaj da su to velika sredstva, ali to je svega 7,5 promila proračuna.


Isto tako se potencira da će Grad povećati plaće 3,5 posto, pa još dodatnih četiri posto u drugoj polovini godine, iako bi za potpuno poštovanje zakona povećanje trebalo biti 16 posto i to odmah. Međutim, i to dano povećanje preračunato na godinu je ukupno ispod pet posto, kazao je Habuš.