Kulturna baština

Punom se parom radi na obnovi dvorca Frankopan u Kraljevici

Biljana Savić

Skele i radna atmosfera oko dvorca Nova Kraljevica / Snimio Roni BRMALJ

Skele i radna atmosfera oko dvorca Nova Kraljevica / Snimio Roni BRMALJ

Dobar dio fasade već je saniran i restauriran, a sada slijedi uređenje okoliša u procijenjenoj vrijednosti od 9,2 milijuna kuna. Predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posaoKRALJEVICA  Radno je na dvorcu i oko dvorca Frankopan u Kraljevici, zatekli smo tamo i radnike i konzervatore, a dobar dio fasade već je saniran, odnosno restauriran. Kako nam kaže zamjenica gradonačelnika Kraljevice Paula Vučković, prijavom na javni poziv Ministarstva kulture Gradu Kraljevici odobrena su sredstva za konzervatorsko-restauracijske radove u dvorcu Frankopan u vrijednosti od 370.000 kuna.


Potpisan ugovor


– Prošli tjedan potpisan je ugovor s Ministarstvom kulture pa ćemo za desetak dana raspisati natječaj za odabir izvođača konzervatorsko-restauracijskih radova na kamenoj plastici stupova u atriju dvorca Frankopan. Također, u tijeku je odabir izvođača radova na okolišu dvorca Frankopan u procijenjenoj vrijednosti od 9 milijuna i 200 tisuća kuna, a u međuvremenu je odabran i stručni nadzor nad radovima uređenja okoliša dvorca Frankopan, kaže Vučković.


Simulacija budućeg izgleda okoliša dvorca Frankopan


Simulacija budućeg izgleda okoliša dvorca Frankopan

Kako stoji u dokumentu, poziva za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica, koji je objavljen na web stranici Grada Kraljevice, uređenje okoliša dvorca obuhvaća rušenje i iskope postojećih potpornih zidova, demontažu i zbrinjavanje elemenata rasvjete dvorca i drugog, izradu novih armirano betonskih potpornih zidova, uređenje ulaznog platoa zaobljenim sječenim šljunkom, uređenje pješačkih staza i terasa zaobljenim šljunkom sijanjem ekstenzivne livade i sadnjom bilja. Radovi obuhvaćaju i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca.


Na sjeveroistočnom ulaznom dijelu okoliša bit će postavljena ulazna rampa s pješačkom stazom te stepenice. Između potpornih zidova bit će formirana zelena terasa, postojeća stabla bit će zadržana, a plato će biti popločen u skladu s postojećom konfiguracijom terena. Na sjeverozapadnom dijelu bit će napravljena pješačka staza sa zaobljenim šljunkom i bit će posađena dodatna stabla, a na jugozapadnom dijelu bit će pješačka staza od betonskih elemenata koja se na južnom uglu dvorca nastavlja na čeličnu konstrukciju balkona.


Skele i radna atmosfera oko dvorca Nova Kraljevica / Foto  Roni BRMALJ


Skele i radna atmosfera oko dvorca Nova Kraljevica / Foto Roni BRMALJSanacija suhozida


S obje stane prolaza bit će saniran ogradni zid, a uz njega će biti postavljen edukacijsko informacijski zid od čeličnih ploča –corten.


Na jugozapadnom dijelu će zaobljenim šljunkom biti popločena gornja terasa, uz rub će biti čelična pergola, suhozidi terasa prema moru bit će sanirani i dozidavani srušeni dijelovi, a na terasama će biti posađeno bilje. Portal stepenica prema moru bit će obnovljen prema povijesnom predlošku, a na stepenice će biti dodana čelična konstrukcija – paviljon.


Okoliš dvorca bit će osvijetljen LED reflektorima na obodno postavljenim kandelabrima i podno. Za zelene površine bit će napravljen sustav natapanja po sistemu kap-po-kap.


Predviđeni rok izvođenja radova je 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.