Protivljenje rušenju na Rujevici

Vijeće romske nacionalne manjine: Romsko naselje je postojalo i kad je Tito hodao po zemlji

Biljana Savić

Foto Vedran KARUZA

Foto Vedran KARUZA

Na ovome primjeru Grad Rijeka pokazao se kao grad bez tolerancije i bez socijalne osjetljivosti sa sekularnim političkim projektom za romsko naselje, istaknuo je predsjednik VRNM-a Surija MehmetiRIJEKA – Ne mogu vjerovati da je gradonačelnik Vojko Obersnel napamet, preko noći, prije no što je sve provjerio sa svojim podobnim arhitektima, stavio u realizaciju rušenje romskog naselja na Rujevici, a pritom i kuće naših susjeda. Nitko nas o tome nije obavijestio, pa smo ostali šokirani kad smo to doznali putem medija. Obaveza je Grada Rijeke da nas informira prije no što krene u projekt, pogotovo u projekt rušenja nečijih kuća, a mjesni odbori radili su nam iza leđa, umjesto da nas kao svoje građane zastupaju, kazao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine (VRNM) Rijeka Surija Mehmeti.– Romsko je naselje postojalo i kad je Tito hodao po zemlji, a Vojko Obersnel i pojedinci mu kao pioniri mahali zastavama, dobacio je Mehmeti.Kazao je da VRNM nije prihvatio ideju o pokušaju prezentacije projekta rušenja romskog naselja koja je trebala biti održana unatoč koroni jer je, ocijenio je, to bilo samo u interesu pojedinaca.


Vrući krumpir
– Obersnel je htio pokazati da se riješio vrućeg krumpira kao što je to romsko naselje Rujevica, kako su ga nazvali njegovi prethodnici koji su smatrali da nismo dostojni ljudskih prava, a čuvali nas kao brojnu mašineriju njihovih glasača. Grad Rijeka nije grad tolerancije, nije multikulturalan i nije po mjeri svakog čovjeka, na ovome primjeru Grad Rijeka pokazao se kao grad bez tolerancije i bez socijalne osjetljivosti sa sekularnim političkim projektom za romsko naselje.– Vijeće romske nacionalne manjine uputilo je žalbe na GUP Grada Rijeke, a uskoro idu i sve žalbe mještana u naselju Rujevica, jer smatramo da Grad Rijeka nad nama obavlja torturu i dodatno nas straši i maltretira u doba koronavirusa i krši nam pravo na temeljnu slobodu u europskoj pravnoj državi. Obersnelova izjava da je popustio pod pritiskom Zajednice Roma i da će tobože GUP dati na doradu Gradskom vijeću nije točna. Gradonačelnik je ponašanjem prema Romima nanio štetu Romima, cijelom gradu i svojoj stranci. Mi ćemo se i dalje boriti, jer Zmajevo oko mora ostati Romima, zakonski smo stekli suvlasništvo jer tu obitavamo već pola stoljeća, sami smo ga izgradili i čuvali, poručio je Mehmeti.


Upitni planovi


Podsjetimo, Urbanistički plan uređenja područja Rujevica obuhvaća prostor sjeverno od stambenog područja Podmurvice i novoizgrađenih stambenih građevina građenih po programu poticane stanogradnje, tzv. zgrade POS-a te zapadno od dijela Vukovarske ulice i dijela ulice Pehlin. Riječ je o lokacijama sa skladišno-proizvodnim halama nekadašnjeg peradarnika, zatim na kojoj su izgrađene nastambe pretežno romske populacije te dio neizgrađenog prostora s površinama privremeno namijenjenim skladištenju raznih materijala. Područje završava s prvim obiteljskim kućama stambenog područja Pehlin, na sjeveru ovog dijela Rijeke. Prijedlog ovog plana priprema Rujevicu za gradnju do 2.300 stambenih jedinica koje bi trebale biti dom za otprilike 7.000 stanovnika. Predviđena je gradnja i popratnih objekata iz javnog i društvenog sadržaja – radi se o školi, vrtiću, domu za stare i nemoćne, crkvi, sportskoj dvorani, odnosno površini društvenih djelatnosti unutar stambeno-poslovnih građevina, koji će omogućiti kvalitetan i sadržajan život u naselju. Mislilo se na prometnice, ali i na izgradnju sve potrebne komunalne infrastrukture.